21. 8. 2019  18:33 Jana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikačné číslo: 449
Univerzitný e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externý spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Rekonštrukcia objektu školy
Autor: Ing. arch. Lucia Adamová
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Oponent:Ing. arch. Eva Borecká
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rekonštrukcia objektu školy
Abstrakt:Zadaním mojej práce bola prestavba jestvujúceho školského objektu do štandardu "architektúry 2020". (pasívny štandard). Ide o návrh rekonštrukcie objektu školy s dôrazom na vytvorenie nových a zachovanie jestvujúcich architektonických hodnôt, na prispôsobenie meniacim sa požiadavkám pedagogického procesu a na skvalitnenie prostredia a prevádzky. Riešeným objektom bola budova Základnej školy vo Vígľaši (okres Detva), ktorá pochádza z roku 1970 a jej prevádzkové a dispozičné riešenie už nevyhovuje požiadavkám meniaceho sa procesu výučby, objekt nevyhovuje kapacitne a nezodpovedá ani súčasným legislatívnym požiadavkám na teplotechnické parametre. Technická a technologická zastaranosť majú veľký vplyv na nehospodárny chod budovy. Riešený objekt sa nachádza na okraji obce a bol navrhovaný pre veľkú spádovú oblasť (dochádzanie žiakov z 15 obcí, lazov ). Objekt je osadený v zástavbe rodinných domov a zároveň v prírodnom prostredí pod lesom s neďalekým Vígľašským zámkom. Dopravne je napojený na hlavný cestný ťah - cesta I.tr - Zvolen- Lučenec. Školský areál tvorí 6 samostatných objektov, ktoré sú osadené vo svažitom teréne a ich projektovaná kapacita nie je v súčasnosti ani zďaleka naplnená. Cieľ návrh rekonštrukcie je optimalizovať počet budov na reálnu potrebu školy a taktiež je cieľom návrhu rekonštrukcie stavebné prepojenie jednotlivých budov z dôvodu vylúčenia prechodov cez exteriér počas vyučovania. Zámerom je skvalitnenie prostredia pre výuku formou dispozičnej reorganizácie priestorov
Kľúčové slová:pasívny štandard, ekológia a príroda, rekonštrukcia objektu školy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene