2. 6. 2020  11:42 Xénia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

     Výuka
     
Projekty
     
     Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Rekonštrukcia objektu školy
Autor: Ing. arch. Lucia Adamová
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. arch. Eva Borecká
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Rekonštrukcia objektu školy
Abstrakt:
Zadaním mojej práce bola prestavba jestvujúceho školského objektu do štandardu "architektúry 2020". (pasívny štandard). Ide o návrh rekonštrukcie objektu školy s dôrazom na vytvorenie nových a zachovanie jestvujúcich architektonických hodnôt, na prispôsobenie meniacim sa požiadavkám pedagogického procesu a na skvalitnenie prostredia a prevádzky. Riešeným objektom bola budova Základnej školy vo Vígľaši (okres Detva), ktorá pochádza z roku 1970 a jej prevádzkové a dispozičné riešenie už nevyhovuje požiadavkám meniaceho sa procesu výučby, objekt nevyhovuje kapacitne a nezodpovedá ani súčasným legislatívnym požiadavkám na teplotechnické parametre. Technická a technologická zastaranosť majú veľký vplyv na nehospodárny chod budovy. Riešený objekt sa nachádza na okraji obce a bol navrhovaný pre veľkú spádovú oblasť (dochádzanie žiakov z 15 obcí, lazov ). Objekt je osadený v zástavbe rodinných domov a zároveň v prírodnom prostredí pod lesom s neďalekým Vígľašským zámkom. Dopravne je napojený na hlavný cestný ťah - cesta I.tr - Zvolen- Lučenec. Školský areál tvorí 6 samostatných objektov, ktoré sú osadené vo svažitom teréne a ich projektovaná kapacita nie je v súčasnosti ani zďaleka naplnená. Cieľ návrh rekonštrukcie je optimalizovať počet budov na reálnu potrebu školy a taktiež je cieľom návrhu rekonštrukcie stavebné prepojenie jednotlivých budov z dôvodu vylúčenia prechodov cez exteriér počas vyučovania. Zámerom je skvalitnenie prostredia pre výuku formou dispozičnej reorganizácie priestorov
Klíčová slova:
pasívny štandard, ekológia a príroda, rekonštrukcia objektu školy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně