14. 8. 2020  19:39 Mojmír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

     Výuka
     
Projekty               
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Rekonštrukcia objektu školy
Autor:
Pracoviště:
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. arch. Eva Borecká
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Rekonštrukcia objektu školy
Abstrakt:Riešením diplomovej práce je vytvorenie projektu na úrovni architektonickej štúdie na danú tému. Zadanou témou je rekonštrukcia objektu školy. Zvolená Stredná odborná škola v Hlohovci je straším objektom bez väčších zásahov a aj preto sa zaraďuje k veľkému množstvu škôl, ktoré nutne potrebujú rekonštrukciu. Areál školy je tvorený z jednotlivých samostatne stojacích pavilónov osadených do svahu v rôznych výškových úrovniach. Jedna z budov , ktorá lícuje ulicu, slúži ako jedáleň so zázemím, ďalším objektom je telocvičňa, v posledných dvoch pavilónoch prebieha samotná výučba v triedach. Pri bežnej prevádzke musia študenti a hlavne učitelia chodiť medzi spomínanými pavilónmi cez exteriér, čo nie je správne a ani pohodlné riešenie. Preto aj jeden z hlavných cieľov je navrhnúť prepojenie medzi jednotlivými pavilónmi a vytvoriť tak jeden kompaktný objekt. Dôležité je aj vytvoriť pre túto školu jeden dominantný vstup do objektu, ktorý škole chýba, čo je pre ľudí metúce. Výučba odbornej školy pozostáva z teoretického a praktického hľadiska. Žiaci prax vykonávajú v priestoroch pôvodného sídla školy, ktorý sa nachádza na opačnej strane mesta ako je školy. Preto v návrhu uvažujem s rozsiahlejšou dostavbou a vytvorením tak priestorov pre prax, čím celú školu umiestním do jedného objektu a následné zjednotenie školy je praktickejším riešením. Zadaním práce je rekonštrukcia, a preto je dôležité pristupovať k návrhu aj z energetického hľadiska a zamedziť tak do budúcna veľkému uniku tepla a energie.
Klíčová slova:škola, stredná škola, SOŠ, stredná odborná škola, Hlohovec

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně