Jul 19, 2019   12:10 p.m. Dušana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Reconstruction of the school building
Written by (author): Ing. arch. Tatiana Melišová
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Eva Borecká
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekonštrukcia objektu školy
Summary:Riešením diplomovej práce je vytvorenie projektu na úrovni architektonickej štúdie na danú tému. Zadanou témou je rekonštrukcia objektu školy. Zvolená Stredná odborná škola v Hlohovci je straším objektom bez väčších zásahov a aj preto sa zaraďuje k veľkému množstvu škôl, ktoré nutne potrebujú rekonštrukciu. Areál školy je tvorený z jednotlivých samostatne stojacích pavilónov osadených do svahu v rôznych výškových úrovniach. Jedna z budov , ktorá lícuje ulicu, slúži ako jedáleň so zázemím, ďalším objektom je telocvičňa, v posledných dvoch pavilónoch prebieha samotná výučba v triedach. Pri bežnej prevádzke musia študenti a hlavne učitelia chodiť medzi spomínanými pavilónmi cez exteriér, čo nie je správne a ani pohodlné riešenie. Preto aj jeden z hlavných cieľov je navrhnúť prepojenie medzi jednotlivými pavilónmi a vytvoriť tak jeden kompaktný objekt. Dôležité je aj vytvoriť pre túto školu jeden dominantný vstup do objektu, ktorý škole chýba, čo je pre ľudí metúce. Výučba odbornej školy pozostáva z teoretického a praktického hľadiska. Žiaci prax vykonávajú v priestoroch pôvodného sídla školy, ktorý sa nachádza na opačnej strane mesta ako je školy. Preto v návrhu uvažujem s rozsiahlejšou dostavbou a vytvorením tak priestorov pre prax, čím celú školu umiestním do jedného objektu a následné zjednotenie školy je praktickejším riešením. Zadaním práce je rekonštrukcia, a preto je dôležité pristupovať k návrhu aj z energetického hľadiska a zamedziť tak do budúcna veľkému uniku tepla a energie.
Key words:škola, stredná škola, SOŠ, stredná odborná škola, Hlohovec

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited