12. 11. 2019  8:45 Svätopluk
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Novostavba objektu školy v štandarde PD
Autor: Ing. arch. Martin Žilinčík
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Oponent:Ing. arch. Štefan Moravčík
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Novostavba objektu školy v štandarde PD
Abstrakt:Obsahom tejto práce je architektonická štúdia novostavby budovy medzinárodnej súkromnej materskej, základnej a strednej školy v lokalite Kráľova hora v Malých Karpatoch. Budova je situovaná na lúčnom priestranstve uprostred listnatého lesa kilometer a pol vzdušnou čiarou vzdialeného od hranice Bratislavskej mestskej časti Karlova Ves. Riešením vyplývajúcim zo série vysoko špecifických požiadaviek je štvorpodlažná budova s obdĺžnikovým átriom s plochou 5,5 ára. Návrh je význačný predovšetkým hravou geometriou južných fasád a vysunutými učebňami prečnievajúcimi nad bežecký ovál, priľahlý k budove zo severu. Geometrická prepojenosť rôznych hmôt symbolizuje jednotu ktorá vyplynula z určitej rozmanitosti a odkazuje na poslanie budovy -- v medzinárodnej škole sa vyučuje veľká časť predmetov minimálne v piatich jazykoch. Ďalším výrazným znakom sú vnútorné športoviská pod úrovňou terénu a takisto jedálenská časť budovy so súborom umeleckých tried radených nad sebou. Zásobovacie komunikácie pre školskú jedáleň, bufet a kotolňu zaberajú zo školského dvora podstatnú časť, no stále ponechávajú dostatok priestoru pre zeleň a oddychotý pobyt študentov počas vyučovacích prestávok.
Klíčová slova:škola, Kráľova, medzinárodnej

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně