Jul 19, 2019   12:21 p.m. Dušana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Novostavba objektu školy v štandarde PD
Written by (author): Ing. arch. Martin Žilinčík
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Štefan Moravčík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Novostavba objektu školy v štandarde PD
Summary:Obsahom tejto práce je architektonická štúdia novostavby budovy medzinárodnej súkromnej materskej, základnej a strednej školy v lokalite Kráľova hora v Malých Karpatoch. Budova je situovaná na lúčnom priestranstve uprostred listnatého lesa kilometer a pol vzdušnou čiarou vzdialeného od hranice Bratislavskej mestskej časti Karlova Ves. Riešením vyplývajúcim zo série vysoko špecifických požiadaviek je štvorpodlažná budova s obdĺžnikovým átriom s plochou 5,5 ára. Návrh je význačný predovšetkým hravou geometriou južných fasád a vysunutými učebňami prečnievajúcimi nad bežecký ovál, priľahlý k budove zo severu. Geometrická prepojenosť rôznych hmôt symbolizuje jednotu ktorá vyplynula z určitej rozmanitosti a odkazuje na poslanie budovy -- v medzinárodnej škole sa vyučuje veľká časť predmetov minimálne v piatich jazykoch. Ďalším výrazným znakom sú vnútorné športoviská pod úrovňou terénu a takisto jedálenská časť budovy so súborom umeleckých tried radených nad sebou. Zásobovacie komunikácie pre školskú jedáleň, bufet a kotolňu zaberajú zo školského dvora podstatnú časť, no stále ponechávajú dostatok priestoru pre zeleň a oddychotý pobyt študentov počas vyučovacích prestávok.
Key words:škola, Kráľova, medzinárodnej

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited