Jul 20, 2019   11:23 a.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Reconstruction of school
Written by (author): Ing. arch. Petronela Pagáčová, PhD.
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Štefan Moravčík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekonštrukcia objektu školy
Summary:Zadaním diplomovej práce sa stala rekonštrukcia Súkromnej základnej školy Waldorfskej na Vihorlatskej ulici 10 v Bratislave. Inštitúcia sídli v objekte experimentálnej školy na Mierovej kolónií, ktorej autormi sú prof. Ing.arch. Vladimír Karfík a doc. Dr. Ing. Jozef Harvančík. Štúdia sa zameriava na rekonštrukciu pôvodného objektu a dostavby strednej školy Waldorfskej a základnej umeleckej školy v zmysle štandardu "architektúry 2020". Pri návrhu sa kládol dôraz predovšetkým na súlad a harmóniu nasledovných špecifických požiadaviek: zachovanie odkazu a hodnôt pôvodného cenného konceptu objektu v kontraste k osobitým priestorovým a dizajnovým nárokom Waldorfskej školy, súdobý minimalistický výraz novo navrhovaných objektov. Hmotové riešenie návrhu reprezentuje nadstavba strednej školy, ktorú spája s ostatnými prevádzkami budovy vstavok centrálneho trojpodlažného foyer. Zo strany vnútorného dvora bol navrhnutý objekt základnej umeleckej školy, ktorý je s hlavnou budovou prepojený skleneným kŕčkom. Štúdia kladie dôraz na zachovanie pôvodnej zelene a jej racionálne začlenenie do celkového konceptu. Prioritou sa stala aplikácia prírodných materiálov, ktoré boli v návrhu použité v čo najväčšej možnej miere nielen v rámci interiéru, ale i exteriéru. Idea hmotového riešenia je založená na symbióze prísnych pravouhlých tvarov a zvlnených mäkkých línií.
Key words:Waldorfská škola, rekonštrukcia, Karfík, prírodné materiály, pasívny štandard

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited