5. 6. 2020  6:37 Laura
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)

Kontakty
     
     
     
     Orgány
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Edukačné centrum STU
Autor: Ing. arch. Simona Rusnačková
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Edukačné centrum STU
Abstrakt:Návrh reaguje na okolité prostredie a zároveň sa ho snaží urbanisticky a architektonicky spríjemniť. Návrhovaný je nielen objekt ale celkový okolitý urbanizmus. Na zadanom pozemku sa nachádzajú dva objekty- riešené edukačné centrum STU a budova určená na bývanie pre študentov STU. Riešený objekt pozostáva zo štyroch nadzemných a jedného podzemného podlažia. Architektonický výraz tvorí ho štvorpodlažný naklonený kubus (smerom na juh) pod uhlom 25 stupňov a jednopodlažnej, čiastočne vystupujúcej hmoty. Budova je funkčne určená ako centrum vzdelávania a oddychu, nie len pre študentov STU ale aj potencionálnymi uchádzačmi a širšej verejnosti. Nachádzajú sa tu priestory pre štúdium, oddych, zábavu, výstavné priestory, aulu, konferenčné priestory, priestory pre reprezentáciu jednotlivých fakúlt STU, kaviareň. Konštrukciu budovy tvorí skeletový systém, strešná rovina je nesená priehradovými väzníkmi. Dominantnými materiálmi bolo sklo a pohľadový betón. Interiée je navrhnutý v industriálnom štýle. Mojim zámerom bolo vytvoriť atraktívny objekt ktorý by reprezentoval Slovenskú technickú univerzitu a vytváral multifunkčný kultúrny a vedecko vzdelávací priestor pre vedecku aj širšiu komunitu ľudí a zároveň dokázal spojiť jednotlivé fakulty STU do komplexnejšieho celku.
Klíčová slova:reprezentácia fakúlt, edukačné centrum STU, vzdelávanie, študent

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně