Jul 24, 2019   11:36 a.m. Vladimír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Educational center for the STU
Written by (author): Ing. arch. Simona Rusnačková
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Edukačné centrum STU
Summary:Návrh reaguje na okolité prostredie a zároveň sa ho snaží urbanisticky a architektonicky spríjemniť. Návrhovaný je nielen objekt ale celkový okolitý urbanizmus. Na zadanom pozemku sa nachádzajú dva objekty- riešené edukačné centrum STU a budova určená na bývanie pre študentov STU. Riešený objekt pozostáva zo štyroch nadzemných a jedného podzemného podlažia. Architektonický výraz tvorí ho štvorpodlažný naklonený kubus (smerom na juh) pod uhlom 25 stupňov a jednopodlažnej, čiastočne vystupujúcej hmoty. Budova je funkčne určená ako centrum vzdelávania a oddychu, nie len pre študentov STU ale aj potencionálnymi uchádzačmi a širšej verejnosti. Nachádzajú sa tu priestory pre štúdium, oddych, zábavu, výstavné priestory, aulu, konferenčné priestory, priestory pre reprezentáciu jednotlivých fakúlt STU, kaviareň. Konštrukciu budovy tvorí skeletový systém, strešná rovina je nesená priehradovými väzníkmi. Dominantnými materiálmi bolo sklo a pohľadový betón. Interiée je navrhnutý v industriálnom štýle. Mojim zámerom bolo vytvoriť atraktívny objekt ktorý by reprezentoval Slovenskú technickú univerzitu a vytváral multifunkčný kultúrny a vedecko vzdelávací priestor pre vedecku aj širšiu komunitu ľudí a zároveň dokázal spojiť jednotlivé fakulty STU do komplexnejšieho celku.
Key words:reprezentácia fakúlt, edukačné centrum STU, vzdelávanie, študent

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited