Jul 18, 2019   7:27 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Educational centre
Written by (author): Ing. arch. Anna Šlapáková
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Edukačné centrum STU
Summary:Úlohou bakalárskej práce bolo navrhnúť edukačné centrum STU v centre Bratislavy, na ulici Imricha Karvaša v nadväznosti na okolité fakulty STU. Objekt je navrhovaný v rozmanitej mestskej zástavbe a jeho výška by nemala presiahnuť6 nadzemných podlaží. Návrh reaguje na okolie svojou formou, vytvára optické prepojenie so Stavebnou fakultou a uličnú čiaru. Edukačné centrum zahŕňa rôznorodé funkcie, ako sú študovne, výstavné priestory, aulu, ale aj priestory na komerčné využite, administratívu či kaviareň. Technické zázemie a parkovanie je potrebné riešiť v podzemných podlažiach objektu. Maximálna kubatúra objektu je 10000-14000 m3.
Key words:školské stavby, kultúrne stavby, architektúra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited