Jul 20, 2019   9:22 a.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:A Public Building Reconstruction Into a 'Net-zero Standard House'
Written by (author): Ing. arch. Roman Kudroň
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Štefan Moravčík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prestavba verejnej budovy do štandardu takmer nulového domu
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo vypracovanie architektonickej štúdie prestavby budovy výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici do štandardu takmer nulového domu. Po vyhodnotení aktuálneho stavu a funkcie daného objektu sme pokračovali v tvorbe koncepcie modernej administratívnej budovy. Analýzou viacerých príkladov sme vytvorili koncept, ktorý ponúka tradičné ale aj nové možnosti využitia funkcie s cieľom zvýšiť kvalitu a hodnotu pracovného prostredia. Architektonický výraz objektu sa opiera o ortogonálny systém nosnej konštrukcie a vystupuje na fasádu. Jednou zo zásad nového prístupu k rekonštrukcii je snaha o čo najväčšie presvetlenie centrálnych komunikačných priestorov tvorených centrálnym schodiskom a prilahlými chodbami. Veľmi dôležié je vytvorenie kontextu medzi dispozičným usporiadaním, použitými materiálmi a vzťahom fasádnych prvkov voči prenikaniu prirodzeného svetla. Objekt má päť podlaží. Navrhované riešenie rekonštrukcie počíta s rôznymi požiadavkami na využitie a s možnosťami variabilného používania jednotlivých priestorov. Dispozičné riešenie podlaží dokáže uspokojiť rôzne priestorové nároky firiem. Ponúkajú možnosti uzavretia časti podlažia, individuálne vstupy, zjednotenie viacerých kancelárií alebo vytvorenie zázemia pre veľkú firmu požadujúcu celé podlažie.
Key words:administratíva, rekonštrukcia, nulový dom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited