21. 11. 2019  4:36 Elvíra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikační číslo: 449
Univerzitní e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Polyfunkčný objekt na cyklotrase Kopčianska
Autor: Ing. arch. Kristína Danišová
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Oponent:Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Polyfunkčný objekt na cyklotrase Kopčianska
Abstrakt:DANIŠOVÁ, Kristína: Polyfunkčný objekt na cyklotrase Kopčianska, Bratislava /Diplomová práca/ Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry. Vedúci: Ing. arch. Henrich Pifko, Csc., 2013 Témou diplomovej práce je polyfunkčný objekt v blízkosti ulice Kopčianska v Bratislave. Jeho hlavnou funkciou je rozšírenie výstavných priestorov expozície bunkra BS-8, pri ktorom stojí. Práca obsahuje projekt tohto objektu, ktorý je riešený na úrovni architektonickej štúdie. Kvalita a kompletnosť diplomovej práce má preukázať mieru nadobudnutých poznatkov autora práce počas celého štúdia na Fakulte architektúry Slovenskej Technickej univerzity v Bratislave, a spôsobilosť autora pre udelenie titulu Ing. Arch. v študijnom obore Architektúra a urbanizmus. Kľúčové slová: diplomová práca, polyfunkčný objekt, Kopčianska, bunker BS-8, architektonická štúdia
Klíčová slova:polyfunkčný objekt, Kopčianska, bunker BS-8

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně