Jul 24, 2019   8:25 a.m. Vladimír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Multifunctional Building by the Cycling Path Kopčianska
Written by (author): Ing. arch. Kristína Danišová
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný objekt na cyklotrase Kopčianska
Summary:DANIŠOVÁ, Kristína: Polyfunkčný objekt na cyklotrase Kopčianska, Bratislava /Diplomová práca/ Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry. Vedúci: Ing. arch. Henrich Pifko, Csc., 2013 Témou diplomovej práce je polyfunkčný objekt v blízkosti ulice Kopčianska v Bratislave. Jeho hlavnou funkciou je rozšírenie výstavných priestorov expozície bunkra BS-8, pri ktorom stojí. Práca obsahuje projekt tohto objektu, ktorý je riešený na úrovni architektonickej štúdie. Kvalita a kompletnosť diplomovej práce má preukázať mieru nadobudnutých poznatkov autora práce počas celého štúdia na Fakulte architektúry Slovenskej Technickej univerzity v Bratislave, a spôsobilosť autora pre udelenie titulu Ing. Arch. v študijnom obore Architektúra a urbanizmus. Kľúčové slová: diplomová práca, polyfunkčný objekt, Kopčianska, bunker BS-8, architektonická štúdia
Key words:polyfunkčný objekt, Kopčianska, bunker BS-8

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited