27. 10. 2020  19:44 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
Identifikačné číslo: 450
Univerzitný e-mail: pavel.nahalka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav architektúry občianskych budov (FAD)
 
Externý spolupracovník - Ústav architektúry občianskych budov (FAD)

     
Výučba
     
Publikácie
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Kultúrne voľnočasové centrum, Tyršovo nábrežie, Bratislava.
Autor: Ing. arch. Katarína Ješová
Pracovisko:
Ústav architektúry občianskych budov (FAD)
Vedúci práce:
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
Oponent:Ing. arch. Vladimír Zigo
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Kultúrne voľnočasové centrum, Tyršovo nábrežie, Bratislava.
Abstrakt:Navrhovaný objekt kultúrno voľnočasového centra je situovaný na pravom brehu Dunaja. Lokalita je bohatá na potenciál prostredia akými sú Tyršovo nábrežie, Sad J. Kráľa a dopravno- pešia komunikácia Starého mosta. Nábrežie využíva vizuálne prepojenie s panorámou Bratislavy a aktívne výhľady na dominanty Starého mesta. Areál je tvorený navrhovaným objektom súčasne prepojeným s amfiteátrom a navzájom sa doplňujú. Objekt svojim funkčným naplnením poskytuje priestory pre širokú verejnosť s kultúrnymi a voľnočasovými aktivitami. Poskytuje a zároveň dopĺňa zázemie a priestory pre hercov a účinkujúcich k divadlu Aréna v tesnej blízkosti. Súčasné parkovanie na teréne je v návrhu umiestnené v podzemných podlažiach a tým je prostredie odľahčené od statickej dopravy. Svojim vhodným funkčno-prevádzkovými, hmotovo-priestorovými a dopravnými väzbami areál umožňuje užívateľom tento priestor aktívne užívať.
Kľúčové slová:nábrežie, amfiteáter, kultúrne a voľnočasové aktivity

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene