27. 10. 2020  18:33 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
Identifikačné číslo: 450
Univerzitný e-mail: pavel.nahalka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav architektúry občianskych budov (FAD)
 

Kontakty          Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Polyfunkčný bytový dom - Bratislava
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Polyfunkčný bytový dom - Bratislava
Abstrakt:Témou mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť polyfunkčný bytový dom v Bratislave na ulici Černockého, v mestskej časti Rača. Toto územie je špecifické svojou typickou zástavbou a pravidelným urbanistickým riešením. Mojou prvou úlohou preto bolo podrobne sa oboznámiť s prostredím, jeho štruktúrou, napojením a v neposlednom rade jeho atmosférou. Riešené územie je priamo prístupné z hlavnej cestnej tepny mesta, z Račianskej ulice, avšak samotný pozemok sa už nachádza v kľudnej tichej časti. Jedným z hlavných problémov tohto územia je nadmerné zaťaženie statickou dopravou, ktorého riešením som sa zaoberala pri návrhu. Taktiež dôležitým aspektom mojej tvorby bol fakt, že riešené územie má už svoju nezameniteľnú štruktúru a jednotnú zástavbu vo forme bytových domov so sedlovou strechu. Mojím návrhom som sa snažila podporiť, ale zároveň aj oživiť existujúcu zástavbu. Inšpiráciou pri tvorbe mi bolo prepojenie starého a nového do harmonického celku. Takto vznikol tvar budovy, ktorý pôsobí ako prienik dvoch hmôt, pričom jedna odráža charakter okolitej zástavby a druhá pôsobí ako novotvar. Tieto dve hmoty taktiež oddeľujú funkcie, ktoré sa v polyfunkčnom bytovom dome odohrávajú. Na úrovni parteru sa nachádzajú prenajimateľne priestory občianskej vybavenosti a na ostatných podlažiach predajné byty rôznych veľkostných skupín. V mojej budove som zároveň navrhla súkromnú jazykovú školu, a to hlavne z dôvodu veľkej koncentrácie edukačných zariadení, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti. Aj takto som sa snažila o prepojenie novonavrhovanej budovy s existujúcou štruktúrou územia a podporiť jeho funkčnú náplň. Cieľom a významom mojej bakalárskej práce bolo zhodnotiť všetky potenciály a limity územia a vytvoriť tak optimálne riešenie, ktoré by správne zapadlo do prostredia a zatraktivnilo územie pre jeho obyvateľov.
Kľúčové slová:
typická zástavba, urbanistické riešenie, prepojenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene