27. 10. 2020  19:46 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
Identifikačné číslo: 450
Univerzitný e-mail: pavel.nahalka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav architektúry občianskych budov (FAD)
 

Kontakty
     
     
Publikácie
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Galéria
Autor: Ing. arch. Petra Kardošová
Pracovisko:
Ústav architektúry občianskych budov (FAD)
Vedúci práce: Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Galéria
Abstrakt:
Cieľom záverečnej práce je návrh, riešenie a vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné povolenie pre objekt galérie. Objekt je situovaný v lokalite Bratislava Štrkovec. Pozemok je ohraničený štrkoveckým jazerom, sabinovskou ulicou a radovou panelovou zástavbou na stropkovskej ulici. Riešené územie sa nachádza v širšom centre Bratislavy, v kľudnej zóne s prevažne obytnou funkciou. Okrem obytných domov sa tu nachádzajú aj športoviská a rozsiahly komplex nemocnice Ružinov. Ráz lokality určuje najmä štrkovecké jazero s ktorým riešené územie bezprostredne susedí. Základom návrhu je hra svetla a tieňa a spojenie s prírodou. Architektonické riešenie objektu som komponovala tak, aby sa budova otvárala smerom k jazeru a aby aj okolo idúcich ľudí vtiahla dnu. Spojenie s prírodou je doslovné, keďže som v budove navrhla otvorené átrium, určené na prípadné expozície. Koncept dispozície je zameraný na voľný preplávajúci priestor, ktorý nenápadne spája funkciu galérie s doplnkovou reštauráciou. Bakalárska práca pozostáva z výkresovej časti ktorá obsahuje situáciu s napojením na inžinierske siete, pôdorysy a rezy objektu, pohľady, konštrukčné detaily a prezentačný poster s vizualizáciami. Práca tiež obsahuje textovú časť pozostávajúcu z technickej dokumentácie a sprievodnej správy. Počas vypracovania bakalárskej práce som získala cenné vedomosti v oblasti vypracovania kompletnej projektovej dokumentácie a architektonického návrhu.
Kľúčové slová:
jazero, štrkovec, átrium

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene