Feb 22, 2019   9:12 p.m. Etela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc.
Identification number: 4512
University e-mail: ludovit.varecka [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Simona Adamusová
The presence of high-molecular-weight proteinases in filamentous fungi: detection and activity determination.
May 2018Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Mária Čarná, PhD.
Mechanizmus hormonálnej regulácie interakcií rastlina-patogén
August 2014Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Dzidová
Adaptácia mikroorganizmov na oligotrofiu a metabolické dôsledky
May 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Michaela Dzidová
Biochemical changes accompanying growth of Trichoderma atroviride on nutrient-limiting media
May 2018Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Anita Gdovinová, PhD.
Sekrécia proteolytických enzýmov hubou Trichoderma viride, jej mechanizmus a zmeny počas starnutia
June 2010Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Janka Helcová
Využitie Janusovej zelene na stanovenie počtu buniek
May 2008Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Pavol Ipóth
Pružnosť a stabilita metabolizmu
September 2012Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Peter Jankejech
Zmeny aktivít vybraných enzýmov metabolizmu dusíkatých látok počas klíčenia konídií
May 2015Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Jankejech
Zmeny aktivity enzýmov v konídiách vláknitých húb počas klíčenia
May 2017Displaying the final thesis
10.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Eva Kadlečíková
Zmeny energetického metabolizmu mikroorganizmov počas adaptácie na neobvyklé sacharidové a nesacharidové substráty
September 2010Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. František Kavecký
Štúdium proteolýzy indukovanej vstupom Ca2+ iónov do ľudských erytrocytov.
May 2010Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Kavecký
Vzťah proteolýzy a vstupu Ca2+ iónov do ľudských erytrocytov
May 2012Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Keša
Biochemické zmeny v cytoplazme a membráne ľudských erytrocytov indukované vstupom Ca2+ do cytoplazmy
May 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Keša
Hranice prežívania húb v extrémnych podmienkach
May 2010Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Bronislava Majerová
Rezistencia mikroorganizmov voči poškodeniu UV žiarením
September 2011Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Maťaťa, PhD.
Zmeny enzýmových aktivít sprevádzajúce klíčenie konídií Trichoderma viride
May 2009Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslava Mišíková
Myrosinase activity in selected plant models and filamentous fungi: enzyme activity determination and characterization.
May 2018Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Rasha Mohammed Almostfa Jame Hassan, PhD.
Charakterizácia produkcie metabolických plynov v procesoch anaeróbneho metabolizmu významných pre bioenergetické aplikácie
October 2011Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Molnár
Štúdium interakcie nukleových kyselín s antimikrobiálnymi látkami typu pyronínu a tioflavínu
May 2010Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Molnár
Vnútrobunková distribúcia gama-aminomaslovej kyseliny (GABA) a iných aminokyselín v mycéliu Trichoderma atroviride
May 2012Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľuboš Nižňanský, PhD.
Použitie fluorescenčných sond na štúdium metabolických dráh a vlastností membrán
May 2007Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ľuboš Nižňanský, PhD.
ÚLOHA DEKARBOXYLÁZY GLUTAMÁTU VO FYZIOLÓGII TRICHODERMA
June 2013Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zoltán Polozsányi
Biochemical changes accompanying maturation and/or ageing of selected filamentous fungi
May 2018Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zoltán Polozsányi
Možnosti merania transportu Ca2+ v konídiách a mycéliu vláknitých húb.
May 2016Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Jana Reichová
Molekulárne mechanizmy v biokontrole a mykoparazitizme u rodu Trichoderma
August 2015Displaying the final thesis
26.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Monika Vaneková
Mechanizmy sekrécie enzýmov z mikrobiálnych buniek
September 2010Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Karin Vavrová
The effect of compound modulating signalling pathwas elicited by neurotrasnmitter on the growth of Trichoderma atroviride
May 2018Displaying the final thesis
28.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Karin Vavrová
Vplyv látok ovplyvňujúcich signálne dráhy aktivované neurotransmittermi
May 2017Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Vrtíková
Metabolické zmeny vo vláknitých hubách za podmienok vedúcich k smrti buniek
May 2017Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Viera Zelená, PhD.
Možnosti energetického využitia anaeróbneho metabolizmu mikroorganizmov
June 2015Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Žemla
Biochemické a genetické aspekty klíčenia konídií Trichoderma atroviride
May 2011Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Žemla
Enzýmové aktivity markerových enzýmov počas klíčenia konídií Trichoderma viride
May 2009Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress