15. 11. 2019  10:39 Leopold
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc.
Identifikačné číslo: 4512
Univerzitný e-mail: ludovit.varecka [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Simona Adamusová
Prítomnosť proteináz s vysokou molekulovou hmotnosťou vo vláknitých hubách: detekcia a stanovenie aktivity
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Mária Čarná, PhD.
Mechanizmus hormonálnej regulácie interakcií rastlina-patogén
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michaela Dzidová
Adaptácia mikroorganizmov na oligotrofiu a metabolické dôsledky
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Michaela Dzidová
Biochemické zmeny sprevádzajúce rast Trichoderma atroviride na nutrične chudobných médiách
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Anita Gdovinová, PhD.
Sekrécia proteolytických enzýmov hubou Trichoderma viride, jej mechanizmus a zmeny počas starnutia
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Janka Helcová
Využitie Janusovej zelene na stanovenie počtu buniek
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Pavol Ipóth
Pružnosť a stabilita metabolizmu
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Peter Jankejech
Zmeny aktivít vybraných enzýmov metabolizmu dusíkatých látok počas klíčenia konídií
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Jankejech
Zmeny aktivity enzýmov v konídiách vláknitých húb počas klíčenia
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Eva Kadlečíková
Zmeny energetického metabolizmu mikroorganizmov počas adaptácie na neobvyklé sacharidové a nesacharidové substráty
september 2010Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. František Kavecký
Štúdium proteolýzy indukovanej vstupom Ca2+ iónov do ľudských erytrocytov.
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. František Kavecký
Vzťah proteolýzy a vstupu Ca2+ iónov do ľudských erytrocytov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Keša
Biochemické zmeny v cytoplazme a membráne ľudských erytrocytov indukované vstupom Ca2+ do cytoplazmy
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Keša
Hranice prežívania húb v extrémnych podmienkach
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Bronislava Majerová
Rezistencia mikroorganizmov voči poškodeniu UV žiarením
september 2011Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Maťaťa, PhD.
Zmeny enzýmových aktivít sprevádzajúce klíčenie konídií Trichoderma viride
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Miroslava Mišíková
Prítomnosť myrozinázy vo vybraných rastlinných modeloch a vláknitých hubách: stanovenie aktivity a charakterizácia enzýmu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Rasha Mohammed Almostfa Jame Hassan, PhD.
Charakterizácia produkcie metabolických plynov v procesoch anaeróbneho metabolizmu významných pre bioenergetické aplikácie
október 2011Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Molnár
Štúdium interakcie nukleových kyselín s antimikrobiálnymi látkami typu pyronínu a tioflavínu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Molnár
Vnútrobunková distribúcia gama-aminomaslovej kyseliny (GABA) a iných aminokyselín v mycéliu Trichoderma atroviride
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľuboš Nižňanský, PhD.
Použitie fluorescenčných sond na štúdium metabolických dráh a vlastností membrán
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ľuboš Nižňanský, PhD.
ÚLOHA DEKARBOXYLÁZY GLUTAMÁTU VO FYZIOLÓGII TRICHODERMA
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zoltán Polozsányi
Biochemické zmeny sprevádzajúce dozrievanie konídií a starnutie mycélia vybraných vláknitých húb
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zoltán Polozsányi
Možnosti merania transportu Ca2+ v konídiách a mycéliu vláknitých húb.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Jana Reichová
Molekulárne mechanizmy v biokontrole a mykoparazitizme u rodu Trichoderma
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Monika Vaneková
Mechanizmy sekrécie enzýmov z mikrobiálnych buniek
september 2010Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Karin Vavrová
Vplyv látok ovplyvňujúcich signálne dráhy aktivované neurotransmittermi
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Karin Vavrová
Vplyv látok ovplyvňujúcich signálne dráhy aktivované neurotransmittermi na rast Trichoderma atroviride
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Vrtíková
Metabolické zmeny vo vláknitých hubách za podmienok vedúcich k smrti buniek
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Viera Zelená, PhD.
Možnosti energetického využitia anaeróbneho metabolizmu mikroorganizmov
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Žemla
Biochemické a genetické aspekty klíčenia konídií Trichoderma atroviride
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Žemla
Enzýmové aktivity markerových enzýmov počas klíčenia konídií Trichoderma viride
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná