28. 1. 2020  1:30 Alfonz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Identifikační číslo: 45163
Univerzitní e-mail: jozef.martinka [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)
Vedoucí ústavu - Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na STU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ján Ander
Spracovanie prehľadu skúšobných metód požiarnych uzáverov používaných vo výrobných stavbách
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Katarína Bacigálová
Analýza vplyvu chemického zloženia retardéra horenia na výťažky hlavných splodín horenia vybraných organických polymérov
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Roman Bambura
Výskum vplyvu rýchlosti prúdenia vzduchu na rýchlosť úbytku hmotnosti horiacej kvapaliny
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Bardiovská
Požiarne nebezpečenstvo komínov
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Mátyás Bathó
Analýza rizík vybraného vyhradeného technického zariadenia
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Erik Bátora
Analýza rizík pri vybranej zásahovej činnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Denis Benko
Požiarne riziko azeotropických zmesí horľavých kvapalín
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Katarína Bočková
Možnosti využitia termokamery pri prediktívnej údržbe v strojárskom priemysle
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Ing. Alena Bučková
Posúdenie potreby inštalovať elektrickú požiarnu signalizáciu do vybranej nevýrobnej stavby
srpen 2012Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Juraj Burda
Posúdenie vplyvu formy dreva na aktivačnú energiu vznietenia
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Juraj Burda
Výskum vplyvu azeotropie na požiarne riziko zmesí vybraných horľavých kvapalín
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Radoslav Caletka
Alternatívne spôsoby posúdenia potreby inštalovať požiarnotechnické zariadenia
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Čeles
Analýza závislosti izolačného odporu PVC kábla od času pôsobenia morskej vody
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Čeles
Výskum charakteristík elektrotepelných spotrebičov používaných v domácnosti pre potreby zisťovania príčin vzniku požiarov
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jaroslav Dovala
Výpočet pravdepodobnosti vzniku požiaru v železničných tuneloch v Slovenskej republike
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Jakub Foltín
Identifikácia stresových faktorov na vybranom pracovisku
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Jakub Foltín
Posúdenie bezpečnostných rizík vybraných vyhradených technických zariadení
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Peter Godovčin
Modifikácia polymérov vybranými fyzikálnymi faktormi a jej vplyv na zmenu farby a kritického tepelného toku
květen 2023Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kristián Hagara
Bezpečný pracovný postup na čistenie vnútorných povrchov hlavných cirkulačných potrubí pri dostavbe jadrovej elektrárne
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Harvánek
Výskum vplyvu drsnosti povrchu dreva na odolnosť voči iniciácii
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Martina Hladová
Porovnanie efektivity znižovania horľavosti vybraných termoplastov plnivami na báze hydroxidov a retardérmi horenia
květen 2022Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Richard Hollóši
Posúdenie požiarneho rizika agropeliet
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Július Hornický
Bezpečnosť práce pri napájaní zabezpečovacích zariadení v podmienkach Železníc Slovenskej republiky
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marek Horúcka
Posúdenie vplyvu pôsobenia vody na izolačný odpor PVC káblov
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Marek Horúcka
Stanovenie vplyvu požiaru na úbytok napätia a izolačný odpor izolácie elektrických káblov
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Tomáš Humaj
Evakuácia zamestnancov zo stavieb z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monika Hurbanová
Stanovenie kritickej hustoty tepelného toku ihličia smreka obyčajného
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marek Husarčík
Stanovenie hlavných produktov horenia a termického rozkladu vybraných organických polymérov
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Katarína Chovancová
Posúdenie hluku vo vybranom pracovnom priestore Gymnázia Angely Merici v Trnave
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Bc. Ján Chrástek
Hodnotenie požiarneho rizika pre účely poistenia majetku
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ján Chrástek
Hodnotenie požiarneho rizika vybraného objektu pre účely poistenia majetku
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Filip Chynoradský
Posúdenie požiarnych a bezpečnostných rizík vybraných elektrických spotrebičov
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Matej Kliský
Analýza rizika pri zdolávaní požiarov v objektoch s fotovoltickými článkami
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Hana Kobetičová, PhD.
Návrh klimatizácie a optimalizácia mikroklimatických podmienok pre vybranú stavbu
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Alexander Kocsis
Zníženie rizika pomocou akustickej emisie
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Bohdan Kolodzieyski
Analýza stavu únikových ciest vybraného hotela
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Šimon Kostický
Požiarne riziko elektrických káblov
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Královič
Posúdenie požiarneho rizika motorovej nafty metódou kónického kalorimetra pre forenzné účely
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ján Kubovič
Posúdenie sklonu k samovznieteniu vybraných náterových látok
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tibor Lacko
Stanovenie rýchlosti termického rozkladu a hlavných produktov horenia vybraného lignocelulózového materiálu
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Maroš Liner
Porovnanie rýchlosti zuhoľnatenia a rýchlosti úbytku hmotnosti vybraných drevín
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucia Magátová
Posúdenie požiarneho rizika vybraných zdrojov svetla
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Erik Macháč
Analýza rizík pri rekreačnom rybolove
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Mareništiaková
Komplexné posúdenie úrovne bezpečnosti vo firme A-STUDIO s.r.o.
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Marek Masár
Identifikácia stresových faktorov pri práci rušňovodiča
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Masník
Porovnanie PVC a bezhalogénových káblov z hľadiska ich správania sa pri požiari
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monika Matejová
Stanovenie účinnosti vybraného retardéra horenia na základe aktivačnej energie vzplanutia a vznietenia chráneného materiálu
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavol Miča
Analýza nebezpečenstva vzniku výbuchu vo vybranej spoločnosti
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ivan Michálek
Štúdium iniciačných zdrojov pre potreby zisťovania príčin vzniku požiarov
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Adrian Mikóczi
Presné metódy stanovenie počtu osôb v stavbe pre potreby evakuácie
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Daniela Mohelníková
Aplikácia kónického kalorimetra na výskum požiarneho rizika alkoholov pre forenzné účely
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Daniela Mohelníková
Spracovanie prehľadu skúšobných metód používaných na hodnotenie káblov pre účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Milan Moravčík
Analýza kvality vzduchu v oceľových tlakových nádobách autonómnych dýchacích prístrojov záchranných zložiek pri dlhodobom skladovaní
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Matúš Mrva
Posúdenie vplyvu hustoty dreva smreka obyčajného na jeho požiarne riziko
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kamil Mydliar
Alternatívne spôsoby výpočtu minimálnej hasiacej koncentrácie plynov s fyzikálnym mechanizmom hasenia
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Aleš Nečas
Svetelné znečistenie vybraných lokalít v Trnavskom kraji a jeho dopad na kvalitu života
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Aleš Nečas
Vývoj progresívnych metód testovania elektrických káblov pre potreby posudzovania zhody a overovania nemennosti ich parametrov
květen 2022Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Matej Nemec
Kontroly stavu bezpečnosti vybraných vyhradených technických zariadení elektrických
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Matej Nemec
Požiarne a bezpečnostné riziká vybraných obnoviteľných zdrojov energie
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Matej Novák
Vplyv hrúbky vybraných tepelne hrubých drevín na kritickú hustotou tepelného toku
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Ondrášik
Posúdenie vplyvu podmienok prevádzky na funkčnosť elektrickej požiarnej signalizácie vo vybranej spoločnosti
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Ondrášik
Výber vhodného stabilného hasiaceho zariadenia pre vybraný priestor
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marek Pénzeš
Experimentálne stanovenie a porovnanie tepelného odporu usadenej vrstvy vybraných organických prachov
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Marek Pénzeš
Stanovenie koeficienta tepelnej vodivosti usadenej vrstvy organického prachu a jeho vplyvu na sklon k samovznieteniu
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Bc. Matej Petráš
Posúdenie požiarneho rizika slnečnicových peliet pre forenzné účely
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Matej Petráš
Požiarne riziko slnečnicových peliet
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Erik Polák
Analýza rizík pri zásahovej činnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na verejných komunikáciach
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Margita Pűšpőkyová
Posúdenie dopadu požiaru vybranej čerpacej stanice pohonných hmôt na okolie
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Margita Pűšpőkyová
Posúdenie vplyvu množstva prímesí vybraných biozložiek na požiarnotechnické charakteristiky automobilových palív
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Pavol Radoš
Analýza rizík vyplývajúcich z nesprávnej inštalácie vybraných elektrických spotrebičov
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavol Radoš
Posúdenie evakuácie zamestnancov z vybranej spoločnosti
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
72.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Michal Repa
Posúdenie vplyvu teploty na funkčnosť RCD prúdových chráničov
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Alexandra Skokanová
Posúdenie vplyvu nanočastíc fullerénov a ich derivátov na pracovné a životné prostredie
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ivana Slezáková
Analýza príčin pracovných úrazov v PCA Slovakia v rokoch 2016 až 2018
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
75.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ivana Slezáková
Bezpečnosť mostových žeriavov - horizontálny istiaci systém a antikolízny systém
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. et Ing. Marek Sobota
Posúdenie vplyvu hustoty tepelného toku prenášaného konvekciou na čas funkčnosti vybraných druhov elektrických káblov
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. et Ing. Marek Sobota
Stanovenie aktivačnej energie vznietenia dubového a teakového dreva
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Filip Stano
Posúdenie vplyvu veľkosti častíc na teplotu vznietenia rozvírených uhoľných prachov
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
79.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martin Stojkovič
Posúdenie úrovne požiarnej ochrany vo vybranej spoločnosti
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
80.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Stanislav Širůček
Audit požiarneho zabezpečenia vybranej stavby Ministerstva obrany Slovenskej republiky
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
81.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dana Škvarková
Posúdenie rizika požiaru a výbuchu vybraného skladu nebezpečných látok
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
82.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Igor Števík
Posúdenie spôsobov skladovania vodíka na úroveň protivýbuchovej bezpečnosti
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
83.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michaela Šutiaková
Analýza vplyvu umiestnenia a nastavenia klimatizačnej jednotky na tepelnú pohodu na pracovisku
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
84.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Švehla
Posúdenie vplyvu prediktívnej údržby na BOZP a protipožiarnu bezpečnosť
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
85.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ivana Turzová
Požiarne riziko horľavých kvapalných látok
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
86.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Valentová
Stanovenie vplyvu vybraných faktorov na rýchlosť šírenia plameňa po povrchu usadenej vrstvy prachu
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
87.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Mária Vargová
Zavedenie bezpečnostnej procedúry Lockout/Tagout vo vybranej spoločnosti
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
88.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martina Výborná
Posúdenie vplyvu vlhkosti drevín na kritickú hustotu tepelného toku
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
89.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Igor Wachter, PhD.
Analýza požiarneho nebezpečenstva vybraných alkoholov
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
90.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monika Zabáková
Posúdenie vplyvu starnutia penotvorných koncentrátov na ich vybrané vlastnosti
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
91.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Zaťko
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
92.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Zemanová
Analýza vplyvu vonkajších faktorov na proces degradácie organických polymérov
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
93.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Andrea Zsibritová
Porovnanie požiadaviek na odbornú spôsobilosť v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vo vybraných štátoch
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
94.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Andrea Zsibritová
Posúdenie požiarneho rizika fajčiarskych potrieb pre potreby zisťovania príčin vzniku požiarov
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
95.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ing. Peter Žigray
Posúdenie vplyvu teploty na funkčnosť vybraných ochranných prístrojov
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
96.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Žitňanský
Využitie termokamery pri prediktívnej údržbe domových rozvádzačov a výťahov
květen 2012Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována