16. 10. 2019  6:36 Vladimíra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Identifikačné číslo: 45163
Univerzitný e-mail: jozef.martinka [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)
Vedúci katedry - Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Ander
Spracovanie prehľadu skúšobných metód požiarnych uzáverov používaných vo výrobných stavbách
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Bacigálová
Analýza vplyvu chemického zloženia retardéra horenia na výťažky hlavných splodín horenia vybraných organických polymérov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Bambura
Výskum vplyvu rýchlosti prúdenia vzduchu na rýchlosť úbytku hmotnosti horiacej kvapaliny
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Bardiovská
Požiarne nebezpečenstvo komínov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mátyás Bathó
Analýza rizík vybraného vyhradeného technického zariadenia
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Erik Bátora
Analýza rizík pri vybranej zásahovej činnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Denis Benko
Požiarne riziko azeotropických zmesí horľavých kvapalín
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Bočková
Možnosti využitia termokamery pri prediktívnej údržbe v strojárskom priemysle
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Alena Bučková
Posúdenie potreby inštalovať elektrickú požiarnu signalizáciu do vybranej nevýrobnej stavby
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Burda
Posúdenie vplyvu formy dreva na aktivačnú energiu vznietenia
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Burda
Výskum vplyvu azeotropie na požiarne riziko zmesí vybraných horľavých kvapalín
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radoslav Caletka
Alternatívne spôsoby posúdenia potreby inštalovať požiarnotechnické zariadenia
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Čeles
Analýza závislosti izolačného odporu PVC kábla od času pôsobenia morskej vody
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Čeles
Výskum charakteristík elektrotepelných spotrebičov používaných v domácnosti pre potreby zisťovania príčin vzniku požiarov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Dovala
Výpočet pravdepodobnosti vzniku požiaru v železničných tuneloch v Slovenskej republike
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Jakub Foltín
Identifikácia stresových faktorov na vybranom pracovisku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jakub Foltín
Posúdenie bezpečnostných rizík vybraných vyhradených technických zariadení
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Peter Godovčin
Modifikácia polymérov vybranými fyzikálnymi faktormi a jej vplyv na zmenu farby a kritického tepelného toku
máj 2023Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristián Hagara
Bezpečný pracovný postup na čistenie vnútorných povrchov hlavných cirkulačných potrubí pri dostavbe jadrovej elektrárne
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Harvánek
Výskum vplyvu drsnosti povrchu dreva na odolnosť voči iniciácii
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Martina Hladová
Porovnanie efektivity znižovania horľavosti vybraných termoplastov plnivami na báze hydroxidov a retardérmi horenia
máj 2022Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Richard Hollóši
Posúdenie požiarneho rizika agropeliet
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Július Hornický
Bezpečnosť práce pri napájaní zabezpečovacích zariadení v podmienkach Železníc Slovenskej republiky
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Horúcka
Posúdenie vplyvu pôsobenia vody na izolačný odpor PVC káblov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Horúcka
Stanovenie vplyvu požiaru na úbytok napätia a izolačný odpor izolácie elektrických káblov
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Humaj
Evakuácia zamestnancov zo stavieb z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Hurbanová
Stanovenie kritickej hustoty tepelného toku ihličia smreka obyčajného
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Husarčík
Stanovenie hlavných produktov horenia a termického rozkladu vybraných organických polymérov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Chovancová
Posúdenie hluku vo vybranom pracovnom priestore Gymnázia Angely Merici v Trnave
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Ján Chrástek
Hodnotenie požiarneho rizika pre účely poistenia majetku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ján Chrástek
Hodnotenie požiarneho rizika vybraného objektu pre účely poistenia majetku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Chynoradský
Posúdenie požiarnych a bezpečnostných rizík vybraných elektrických spotrebičov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Kliský
Analýza rizika pri zdolávaní požiarov v objektoch s fotovoltickými článkami
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hana Kobetičová, PhD.
Návrh klimatizácie a optimalizácia mikroklimatických podmienok pre vybranú stavbu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexander Kocsis
Zníženie rizika pomocou akustickej emisie
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Bohdan Kolodzieyski
Analýza stavu únikových ciest vybraného hotela
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Šimon Kostický
Požiarne riziko elektrických káblov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Královič
Posúdenie požiarneho rizika motorovej nafty metódou kónického kalorimetra pre forenzné účely
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Kubovič
Posúdenie sklonu k samovznieteniu vybraných náterových látok
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tibor Lacko
Stanovenie rýchlosti termického rozkladu a hlavných produktov horenia vybraného lignocelulózového materiálu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Maroš Liner
Porovnanie rýchlosti zuhoľnatenia a rýchlosti úbytku hmotnosti vybraných drevín
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Magátová
Posúdenie požiarneho rizika vybraných zdrojov svetla
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Erik Macháč
Analýza rizík pri rekreačnom rybolove
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Mareništiaková
Komplexné posúdenie úrovne bezpečnosti vo firme A-STUDIO s.r.o.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Marek Masár
Identifikácia stresových faktorov pri práci rušňovodiča
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Masník
Porovnanie PVC a bezhalogénových káblov z hľadiska ich správania sa pri požiari
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Matejová
Stanovenie účinnosti vybraného retardéra horenia na základe aktivačnej energie vzplanutia a vznietenia chráneného materiálu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Miča
Analýza nebezpečenstva vzniku výbuchu vo vybranej spoločnosti
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Michálek
Štúdium iniciačných zdrojov pre potreby zisťovania príčin vzniku požiarov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adrian Mikóczi
Presné metódy stanovenie počtu osôb v stavbe pre potreby evakuácie
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Mohelníková
Aplikácia kónického kalorimetra na výskum požiarneho rizika alkoholov pre forenzné účely
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniela Mohelníková
Spracovanie prehľadu skúšobných metód používaných na hodnotenie káblov pre účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Moravčík
Analýza kvality vzduchu v oceľových tlakových nádobách autonómnych dýchacích prístrojov záchranných zložiek pri dlhodobom skladovaní
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matúš Mrva
Posúdenie vplyvu hustoty dreva smreka obyčajného na jeho požiarne riziko
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kamil Mydliar
Alternatívne spôsoby výpočtu minimálnej hasiacej koncentrácie plynov s fyzikálnym mechanizmom hasenia
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Aleš Nečas
Svetelné znečistenie vybraných lokalít v Trnavskom kraji a jeho dopad na kvalitu života
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Aleš Nečas
Vývoj progresívnych metód testovania elektrických káblov pre potreby posudzovania zhody a overovania nemennosti ich parametrov
máj 2022Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Nemec
Kontroly stavu bezpečnosti vybraných vyhradených technických zariadení elektrických
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Nemec
Požiarne a bezpečnostné riziká vybraných obnoviteľných zdrojov energie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Novák
Vplyv hrúbky vybraných tepelne hrubých drevín na kritickú hustotou tepelného toku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Ondrášik
Posúdenie vplyvu podmienok prevádzky na funkčnosť elektrickej požiarnej signalizácie vo vybranej spoločnosti
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Ondrášik
Výber vhodného stabilného hasiaceho zariadenia pre vybraný priestor
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Pénzeš
Experimentálne stanovenie a porovnanie tepelného odporu usadenej vrstvy vybraných organických prachov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Pénzeš
Stanovenie koeficienta tepelnej vodivosti usadenej vrstvy organického prachu a jeho vplyvu na sklon k samovznieteniu
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Matej Petráš
Posúdenie požiarneho rizika slnečnicových peliet pre forenzné účely
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matej Petráš
Požiarne riziko slnečnicových peliet
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Erik Polák
Analýza rizík pri zásahovej činnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na verejných komunikáciach
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Margita Pűšpőkyová
Posúdenie dopadu požiaru vybranej čerpacej stanice pohonných hmôt na okolie
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Margita Pűšpőkyová
Posúdenie vplyvu množstva prímesí vybraných biozložiek na požiarnotechnické charakteristiky automobilových palív
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavol Radoš
Analýza rizík vyplývajúcich z nesprávnej inštalácie vybraných elektrických spotrebičov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Radoš
Posúdenie evakuácie zamestnancov z vybranej spoločnosti
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Michal Repa
Posúdenie vplyvu teploty na funkčnosť RCD prúdových chráničov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alexandra Skokanová
Posúdenie vplyvu nanočastíc fullerénov a ich derivátov na pracovné a životné prostredie
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Slezáková
Analýza príčin pracovných úrazov v PCA Slovakia v rokoch 2016 až 2018
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Slezáková
Bezpečnosť mostových žeriavov - horizontálny istiaci systém a antikolízny systém
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. et Ing. Marek Sobota
Posúdenie vplyvu hustoty tepelného toku prenášaného konvekciou na čas funkčnosti vybraných druhov elektrických káblov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. et Ing. Marek Sobota
Stanovenie aktivačnej energie vznietenia dubového a teakového dreva
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Stano
Posúdenie vplyvu veľkosti častíc na teplotu vznietenia rozvírených uhoľných prachov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Stojkovič
Posúdenie úrovne požiarnej ochrany vo vybranej spoločnosti
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislav Širůček
Audit požiarneho zabezpečenia vybranej stavby Ministerstva obrany Slovenskej republiky
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dana Škvarková
Posúdenie rizika požiaru a výbuchu vybraného skladu nebezpečných látok
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Igor Števík
Posúdenie spôsobov skladovania vodíka na úroveň protivýbuchovej bezpečnosti
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Šutiaková
Analýza vplyvu umiestnenia a nastavenia klimatizačnej jednotky na tepelnú pohodu na pracovisku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Švehla
Posúdenie vplyvu prediktívnej údržby na BOZP a protipožiarnu bezpečnosť
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ivana Turzová
Požiarne riziko horľavých kvapalných látok
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Valentová
Stanovenie vplyvu vybraných faktorov na rýchlosť šírenia plameňa po povrchu usadenej vrstvy prachu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Vargová
Zavedenie bezpečnostnej procedúry Lockout/Tagout vo vybranej spoločnosti
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Výborná
Posúdenie vplyvu vlhkosti drevín na kritickú hustotu tepelného toku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Igor Wachter, PhD.
Analýza požiarneho nebezpečenstva vybraných alkoholov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Zabáková
Posúdenie vplyvu starnutia penotvorných koncentrátov na ich vybrané vlastnosti
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Zaťko
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Zemanová
Analýza vplyvu vonkajších faktorov na proces degradácie organických polymérov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Zsibritová
Porovnanie požiadaviek na odbornú spôsobilosť v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vo vybraných štátoch
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Zsibritová
Posúdenie požiarneho rizika fajčiarskych potrieb pre potreby zisťovania príčin vzniku požiarov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Peter Žigray
Posúdenie vplyvu teploty na funkčnosť vybraných ochranných prístrojov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Žitňanský
Využitie termokamery pri prediktívnej údržbe domových rozvádzačov a výťahov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná