Jan 23, 2020   8:15 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
Identification number: 451
University e-mail: ivan.petelen [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Kristína Bajanová
Vinárske zážitkové centrum a skanzen vinohradníctva vo Svätom Jure - Interiér
May 2016Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Mgr. art. Eva Berešová
Tanečná škola, Dunajská ul. Bratislava - interiér
May 2007Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Ing. Ľubomír Bízik, PhD.
Viacgeneračný rodinný dom, Nitra, interiér/ Cross-generation Family House, Nitra, Interior
May 2010Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Mgr. art. Johana Brnulová
Libanonská reštaurácia, Staré grunty, Bratislava - interiér
May 2008Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Mgr. art. Dušan Broško
Študentský klub STU, interiér
May 2012Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Mgr. art. Maximilián Cvengroš
Umelecká škola, Dunajská ul. Bratislava - interiér
May 2007Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Kateřina Dýrová
Dizajn súčasného sedacieho nábytku vo vzťahu k materiálom a technológiám
January 2014Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Ľubica Fábri, ArtD.
„Zdravý" dizajn v procese tvorby interiéru\\Moderné materiály pre interiéry kancelárskych pracovísk
September 2012Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Ivo Flimmel, ArtD.
Dizajn a kvalita prostredia - od Thoneta po súčasnosť - vplyv výberu materiálu
June 2016Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Jaroslava Galicová
Ranch under the barracks - interior
May 2018Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Tomáš Gál, PhD.
Interiérový dizajn v kontextoch 20. storočia - stolička
September 2010Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Mgr. art. Miroslav Garaj
Filmový klub 24, Staré grunty, Bratislava - interiér
May 2008Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Kristína Gregušová
Wine adventure center, Svätý Jur, social spaces, interior
May 2019Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Martin Haľama
Gallery of Sound and Moving Image, Bratislava, Interiér
May 2009Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Juraj Hubinský
Koncertná sieň v Plzni - interiér
May 2011Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Dušan Chupáč
Holiday Inn, Bratislava, Interiér
May 2009Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Michal Ihnát
Gréckokatolícky kostol, Humenné - Interiér
May 2013Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Mgr. art. Juraj Ivan
Dom kultúry Zrkadlový háj, Petržalka, Bratislava
May 2015Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Peter Janov
Vinárske zážitkové centrum a skanzen vinohradníctva vo Svätom Jure - Interiér
May 2016Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Natália Kačincová
Pútnický dom František, Praha, Interiér
May 2015Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Dušan Kočlík, ArtD.
Verejný interiér a multimédiá\\Multimédiá a ich význam (funkcia) vo verejnom priestore
July 2009Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. art. Lívia Kožušková, ArtD.
Dizajn a jeho funkcia v prevencii civilizačných dopadov na dieťa v predškolskom veku
May 2017Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Eva Králová, ArtD.
Interiérový dizajn pre seniorov\\(„Zdravý“ dizajn v procese tvorby interiéru)
September 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Korina Krchniaková, ArtD.
Centrum dizajnu, Lazaretská ul., Bratislava - interiér
May 2008Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Korina Krchniaková, ArtD.
Interiérový dizajn a kultúra priestorovej komunikácie\\Ovplyvňovanie interpersonálnej komunikácie pomocou interiérového dizajnu
February 2013Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Kuchar
Residence of Ambassador
May 2019Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Mgr. art. Monika Lamperová
Vydavateľstvo STU, Bratislava, interiér
May 2010Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Mgr. art. Veronika Lexmannová
Škola módneho návrhárstva, Interiér
May 2011Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Barbora Luptáková
Pivovar s reštauráciou / Elektrárňa Piešťany, Interiér
May 2011Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Jakub Lysý
Slovenské centrum dizajnu - galéria - interiér
May 2013Displaying the final thesis
31.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. art. Pavol Maciak
Presahy dizajnu a architektúry
May 2015Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. art. Lucia Masárová, ArtD.
Interiér podporujúci pohybovú aktivitu
May 2015Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Mgr. art. Lucia Masárová, ArtD.
Objekt spol. VIVA - tanečná škola
May 2011Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Mgr. art. Mária Mazáková
Bývalá Elektrárňa, Piešťany - interiér
May 2009Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Mgr. art. Nora Mészáros Anghely
Materská škola, Hrubý Šúr - interiér
May 2013Displaying the final thesis
36.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. art. Nora Mészáros Anghely
Závislosti, civilizačné dopady a ich riešenia - terapia dizajnom a výtvarným umením
June 2018Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Mgr. art. Pavol Mirek
Vydavateľstvo STU, Bratislava, interiér
May 2010Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Patrik Morvay
Polyfunkčný objekt, Kollárovo nám., Bratislava - interiér
May 2008Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Barbora Obertová, ArtD.
Interiérový dizajn ako aspekt neverbálnej komunikácie\\Vzor ako výrazový prostriedok interiéru v kontexte 20. storočia
February 2013Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Barbora Obertová, ArtD.
Polyfunkčný objekt, Kollárovo nám., Bratislava - interiér
May 2008Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Mgr. art. Lukáš Olšavský
Dom kultúry Zrkadlový háj, Petržalka, Bratislava
May 2015Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Mgr. art. Ivana Pargáčová
Fakulta architektúry STU Bratislava, interiér
May 2014Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Ing. Veronika Petrová
Vinárske zážitkové centrum a skanzen vinohradníctva vo Svätom Jure - Interiér
May 2016Displaying the final thesis
44.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Mgr. Ivana Piatrová
Bývalá Elektrárňa, Piešťany - interiér
May 2009Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Daniela Pichová
SM/art/ HOUSE, Bratislava, interiér
May 2014Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Marek Popovič
Ekoma design, Rožňavská ul., Bratislava - interiér
May 2009Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Mgr. art. Veronika Popracová
Materská škôlka STU, interiér
May 2012Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Lenka Porvanová
Centrum multimediálneho umenia, Bratislava, Interiér
May 2009Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Igor Salcer, ArtD.
Interaktívne technológie v procese priestorovej tvorby
June 2010Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Igor Salcer, ArtD.
Rekreačný areál, Kováčová - interiér
May 2007Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Sabína Scheibenreifová
Reconstruction of the cinema to the cultural center, Leopoldov, interior
May 2019Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Mgr. art. Marek Soľák
Fakulta architektúry STU Bratislava, interiér
May 2014Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Lenka Srnáková
Veslársky klub v Bratislave - interiér
May 2012Displaying the final thesis
54.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): akad. mal. Viliam Široký
„Zdravý“ dizajn v procese tvorby interiéru\\Tvorba interiéru a duševné zdravie
September 2014Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Mgr. art. Jana Šurkalová
Objekt spol. VIVA - Hostel, interiér
May 2011Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Viera Tišliarová
Veslársky klub v Bratislave - interiér
May 2012Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Marijana Vješticová
Galéria moderného umenia, Brno, Interiér
May 2009Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Lucia Vlasáková
Centrum vizuálneho umenia / Elektrárňa Piešťany, Interiér
May 2011Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Ondrej Vrablic
Galéria Andreja Rudavského, Bratislava - interiér
May 2013Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Laura Vršková, ArtD.
Kultúrne vplyvy na vybrané prostredie a ich interiér (masová kultúra a fast food)
May 2011Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Danuša Vyskočová
Skladovací objekt, Paríž, interiér
May 2010Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Katarína Žilová
Plaváreň v kameňome, Bratislava - interiér
May 2007Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress