18. 11. 2019  19:40 Eugen
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD.
Identifikační číslo: 4524
Univerzitní e-mail: ivor.meciar [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav výtvarnej tvorby a multimédií (FA)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Multimediálny dizajn urbánnych štruktúr v krajine
Autor: Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD.
Pracoviště: Kabinet počítačových a multimediálnych disciplín (FA)
Vedoucí práce: Dr.h.c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Multimediálny dizajn urbánnych štruktúr v krajine
Abstrakt:MEČIAR, Ivor: Multimediálny dizajn urbánnych štruktúr v krajine. [Dizertačná práca] / Ivor Mečiar, Ing. arch. -- Slovenská technická univerzita. Fakulta architektúry; Ústav dizajnu Školiteľ: Dr.h.c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc. Bratislava: FASTU, 2010. Práca skúma prostriedky multimediálneho dizajnu a ich využitie pre zvyšovanie kvality a efektivity tvorby urbánnych štruktúr v krajine. Jedná sa o proces navrhovania týchto štruktúr prostredníctvom digitálnych aplikácií. Cieľom tohto procesu je tvoriť urbánne štruktúry v krajine tak, aby krajinu vhodne dopĺňali a zvyšovali jej estetickú kvalitu a funkčnú hodnotu. Cieľom využitia digitálnych aplikácií v tomto procese je dosiahnuť zrýchlenie, zefektívnenie a zvýšenie miery objektívnosti daného procesu. Ďalším dôvodom využitia týchto aplikácii je príležitosť, ako celý proces tvorby urbánnych štruktúr v krajine sprístupniť širokej verejnosti v oveľa väčšom meradle, než ako je tomu v súčasnosti. Toto je možné dosiahnuť on-line prezentáciou jednotlivých výstupov -- statických alebo interaktívnych 3D modelov - v samotnom procese komponovania urbánnych štruktúr. Uľahčenie tvorby, ako i komunikácie tvorivých tímov, umožňuje samotný princíp on-line tvorby, ktorý využíva multimédiá a teda umožňuje spoluprácu externou formou, pretože miestom spolupráce sa stáva virtuálny priestor. Kľúčové slová: dizajn, multimediálny dizajn, urbánne štruktúry, krajina, modelovanie, virtuálny priestor.
Klíčová slova:multimediálny dizajn, digitálne nástroje pre dizajn urbánnych štruktúr, digitálne nástroje pre multimediálny dizajn

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně