Oct 25, 2020   3:03 p.m. Aurel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD.
Identification number: 4524
University e-mail: ivor.meciar [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of art education multimedia (FAD)

     
Graduate     
     
Final thesis     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:multimedia design of urban structures in the country
Written by (author):
Department: Kabinet počítačových a multimediálnych disciplín (CpPV FAD)
Thesis supervisor: Dr.h.c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Multimediálny dizajn urbánnych štruktúr v krajine
Summary:
MEČIAR, Ivor: Multimediálny dizajn urbánnych štruktúr v krajine. [Dizertačná práca] / Ivor Mečiar, Ing. arch. -- Slovenská technická univerzita. Fakulta architektúry; Ústav dizajnu Školiteľ: Dr.h.c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc. Bratislava: FASTU, 2010. Práca skúma prostriedky multimediálneho dizajnu a ich využitie pre zvyšovanie kvality a efektivity tvorby urbánnych štruktúr v krajine. Jedná sa o proces navrhovania týchto štruktúr prostredníctvom digitálnych aplikácií. Cieľom tohto procesu je tvoriť urbánne štruktúry v krajine tak, aby krajinu vhodne dopĺňali a zvyšovali jej estetickú kvalitu a funkčnú hodnotu. Cieľom využitia digitálnych aplikácií v tomto procese je dosiahnuť zrýchlenie, zefektívnenie a zvýšenie miery objektívnosti daného procesu. Ďalším dôvodom využitia týchto aplikácii je príležitosť, ako celý proces tvorby urbánnych štruktúr v krajine sprístupniť širokej verejnosti v oveľa väčšom meradle, než ako je tomu v súčasnosti. Toto je možné dosiahnuť on-line prezentáciou jednotlivých výstupov -- statických alebo interaktívnych 3D modelov - v samotnom procese komponovania urbánnych štruktúr. Uľahčenie tvorby, ako i komunikácie tvorivých tímov, umožňuje samotný princíp on-line tvorby, ktorý využíva multimédiá a teda umožňuje spoluprácu externou formou, pretože miestom spolupráce sa stáva virtuálny priestor. Kľúčové slová: dizajn, multimediálny dizajn, urbánne štruktúry, krajina, modelovanie, virtuálny priestor.
Key words:
multimediálny dizajn, digitálne nástroje pre dizajn urbánnych štruktúr, digitálne nástroje pre multimediálny dizajn

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited