23. 9. 2020  6:27 Zdenka
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD.
Identifikačné číslo: 4524
Univerzitný e-mail: ivor.meciar [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav výtvarnej tvorby a multimédií (FAD)

Kontakty     
     
     Záverečná práca
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:Multimediálny dizajn urbánnych štruktúr v krajine
Autor: Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD.
Pracovisko: Kabinet počítačových a multimediálnych disciplín (FAD)
Vedúci práce:
Dr.h.c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Multimediálny dizajn urbánnych štruktúr v krajine
Abstrakt:
MEČIAR, Ivor: Multimediálny dizajn urbánnych štruktúr v krajine. [Dizertačná práca] / Ivor Mečiar, Ing. arch. -- Slovenská technická univerzita. Fakulta architektúry; Ústav dizajnu Školiteľ: Dr.h.c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc. Bratislava: FASTU, 2010. Práca skúma prostriedky multimediálneho dizajnu a ich využitie pre zvyšovanie kvality a efektivity tvorby urbánnych štruktúr v krajine. Jedná sa o proces navrhovania týchto štruktúr prostredníctvom digitálnych aplikácií. Cieľom tohto procesu je tvoriť urbánne štruktúry v krajine tak, aby krajinu vhodne dopĺňali a zvyšovali jej estetickú kvalitu a funkčnú hodnotu. Cieľom využitia digitálnych aplikácií v tomto procese je dosiahnuť zrýchlenie, zefektívnenie a zvýšenie miery objektívnosti daného procesu. Ďalším dôvodom využitia týchto aplikácii je príležitosť, ako celý proces tvorby urbánnych štruktúr v krajine sprístupniť širokej verejnosti v oveľa väčšom meradle, než ako je tomu v súčasnosti. Toto je možné dosiahnuť on-line prezentáciou jednotlivých výstupov -- statických alebo interaktívnych 3D modelov - v samotnom procese komponovania urbánnych štruktúr. Uľahčenie tvorby, ako i komunikácie tvorivých tímov, umožňuje samotný princíp on-line tvorby, ktorý využíva multimédiá a teda umožňuje spoluprácu externou formou, pretože miestom spolupráce sa stáva virtuálny priestor. Kľúčové slová: dizajn, multimediálny dizajn, urbánne štruktúry, krajina, modelovanie, virtuálny priestor.
Kľúčové slová:multimediálny dizajn, digitálne nástroje pre dizajn urbánnych štruktúr, digitálne nástroje pre multimediálny dizajn

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene