Oct 20, 2019   6:13 p.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Viticultural landscape
Written by (author): Ing. Alexandra Proksová
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Opponent:Ing. Stanislav Tokoš
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vinohradnícka krajina
Summary:PROKSOVÁ, Alexandra: Vinohradnícka krajina Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta: Ústav záhradnej a krajinnej architektúry Fakulta architektúry. -- Ing. Arch. Eva Putrová, CSc. -- Bratislava SvF, 2014 Témou záverečnej práce je Vinohradnícka krajina. Jedná sa o komplexné urbanisticko-krajinárske riešenie častí vinohradníckej krajiny v katastrálnom území Rače, Vajnor a Svätého Jura. Diplomovú prácu tvorí textová a grafická časť. Na úvod uvádzam teoretické východiská práce kde sú vysvetlené kľúčové pojmy súvisiace s riešenou problematikou a s návrhom. Ďalej uvádzam stav vinohradníctva vo svete, rozhodujúce ekologické faktory, zodpovedné za úspešné pestovanie viniča, súčasný stav vinohradníctva na Slovensku a v Čechách s konkrétnymi vybranými príkladmi viníc. Hlavným cieľom práce je obnoviť a zachovať typický krajinný ráz Malokarpatskej vinohradníckej krajiny, obnoviť a ochrániť historické krajinné štruktúry vo vinohradníckej krajine a využiť lokality vinohradníckej krajiny pre rozvoj vinohradníckej turistiky. Výsledkom práce je urbanisticko-krajinárske riešenie vinohradníckej krajiny, ktoré rešpektuje význam a hodnoty prírodných daností riešeného územia a zachováva jej jedinečnosť a identitu. Na záver uvádzam zhrnutie výsledkov diplomovej práce. Ďalšou časťou diplomovej práce sú prílohy. Predstavujú grafické vyjadrenie riešenej problematiky, pričom obsahujú analýzy a komplexný návrh riešenia.
Key words:historické krajinné štruktúry, ochrana historických vinohradov, vinohradnícka krajina

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited