May 24, 2019   10:59 a.m. Ela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Revitalization of living neighborhood Chrenová 1
Written by (author): Ing. Monika Slováková
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Opponent:Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Revitalizácia sídliska Chrenová, Nitra.
Summary:Diplomový projekt je zameraný na revitalizáciu a dotvorenie verejných a poloverejných vnútroblokových priestorov sídliska Nábrežie Mládeže, Chrenová I, Nitra. Tento obytný súbor z obdobia neskorého funkcionalizmu je dodnes svojou štruktúrou unikátom medzi Slovenskými sídliskami. Súčasný stav je charakteristický bohatou vzrastlou zeleňou a relatívne príjemnou atmosférou, čo však samotní obyvatelia nevnímajú ako postačujúce dôvody na jeho pravidelné využívanie, či už na herné, športové alebo odpočinkové aktivity. Jedinečná a dôsledná urbanisticko-architektonická koncepcia Chrenovej I vyžadovala svoju ochranu nielen v prvom období náporu intenzifikácie, ale aj dnes. Jej koncepcia je stále jasne čitateľná a životaschopná. Mala by sa zachovať ako príklad, ktorý nielen prekonal priemer svojej doby, ale dodnes môže slúžiť ako príklad kontinuálneho a organického rozvoja mestského organizmu. Kvalitnou revitalizáciou a dotvorením priestoru by priamo došlo k zvýšeniu hodnoty samotných nehnuteľností ako aj životnej úrovne obyvateľov, z čoho by plynul reťazec ďalších pozitív ako napr. zlepšenie sociálnej interakcie a i.
Key words:vnutroblok, sidlisko, revitalizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited