May 27, 2019   5:17 a.m. Iveta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Revitalisation of the Jakub’s square
Written by (author): Ing. Zuzana Demovičová
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Opponent:Ing. Tamara Reháčková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh revitalizácie priestoru Jakubovho námestia, Bratislava, MČ Staré mesto.
Summary:Cieľom záverečnej bakalárskej práce je vytvoriť návrh revitalizácie verejného priestoru Jakubovho námestia s prihliadnutím na špecifický charakter územia. Obsahom revitalizácie je odhalenie genius loci námestia, eliminovať rušivý vplyv premávky a statickej dopravy, vytvoriť dostatok peších komunikácií a plôch s upravenou zeleňou na oddych a využiť potenciál parteru námestia. Práca zahŕňa analýzu súčasného stavu, vytýčenie problémov a možnosti ich riešenia. Ponúknuté sú dve varianty, ktoré predpokladajú využitie priestoru na kultúru, relax, oddych a zábavu. Cieľom je vytvoriť zaujímavý priestor, ktorý zostane zachovaný pre budúce generácie.
Key words:námestie, verejný priestor, spolčenský priestor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited