May 24, 2019   8:04 p.m. Ela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Revitalization of brownfield – Filialka station
Written by (author): Ing. Zuzana Rusková
Department: Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Opponent:Ing. arch. Zuzana Krivošová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Revitalizácia územia Filiálky, Bratislava
Summary:V Diplomovej práci Revitalizácia územia Filiálky, Bratislava, sa zaoberám problematikou revitalizácie brownfields - staré priemyselné areály (nevyužité plochy v intraviláne miest), ktoré po ukončení výroby ostali opustené a pomaly chátrajú. V teoretickej časti diplomovej práce definujem pojem brownfield, delím brownfieldy podľa rôznych kategórii. pomenovávam ich potenciály a hrozby a možnosti revitalizácie a porovnávam so stavbou na tzv. greenfieldoch. V závere teoretickej časti uvádzam konkrétne realizácie zo zahraničia, ktoré som vybrala na základe konkrétnych kritérií a tým sú spoločné črty s riešeným územím. V návrhovej časti sa venujem návrhu revitalizácie konkrétneho územia Filiálky, ktorý sa nachádza v centre mesta Bratislava.
Key words:brownfield, revitalizacia, filialka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited