Oct 15, 2019   11:01 p.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Podkonice Public space
Written by (author): Ing. arch. Matej Raučina
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Opponent:doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Podkonice – verejný priestor obce
Summary:Verejný priestor v dedinke Podkonice na strednom Slovensku je v nevhodnej podobe. V dedine neexistujú žiadne pobytové, ani oddychové zóny. Obyvateľom chýbajú možnosti na trávenie voľného času v exteriéri mimo svojich záhrad. Centrálny priestor obce je nevyužívaným územím s podobou veľkej odstavnej plochy. Križovania mnohých ciest a ulíc spôsobujú, že centrum obce nadobúda výrazne dopravný, automobilový charakter. Návrh preto do značnej miery vytláča automobilovú dopravu na do najmenšej možnej miery a poskytuje veľkorysejší priestor peším. Snaží sa definovať funkciu každému priestoru. Pred kostolom vytvára skutočné, plnohodnotné námestie, v centrálnej časti príjemný oddychový priestor s prvkami parku. V dolnej časti komunikuje s potokom a v predpolí supermarketu dovoľuje vzniknúť viacfunkčnej spevnenej ploche, ktorá môže slúžiť na organizáciu trhov, či rôznych iných podujatí. Návrh vhodným použitím dlažby zjednocuje priestory a spolu s citlivým výberom mobiliáru sa s rešpektom stavia k vidieckemu prostrediu.
Key words:vidiek, verejný priestor, revitalizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited