Oct 20, 2019   1:12 p.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Bardejov SPA - public space of the center
Written by (author): Bc. Viktória Szabová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Opponent:Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bardejovské kúpele - verejný priestor centra
Summary:Témou bakalárskej práce je revitalizácia verejného priestoru v Bardejovských kúpeľoch, ktoré sa nachádzajú v blízkosti mesta Bardejov. Územie má bohatú históriu a kúpele sú známe na celkom Slovensku. Pri navrhovaní treba zohľadniť históriu a charakter územia. Tiež je nevyhnutné zohľadniť územný plán mesta Bardejov a hlavne časť týkajúcu sa Bardejovských kúpeľov. Výsledný návrh zobrazuje kombináciu bohatej histórie kúpeľov, nových postupov a nápadov autora. Revitalizované priestory by mali byť plne využívané, príjemné a moderné. Koncept, ideu a návrh vysvetľujem v A časti bakalárskej práce, ktorá obsahuje aj rôzne alternatívy a využitia priestorov. V časti B – Projekt stavby sa nachádza prehĺbenie návrhu do úrovne technických detailov a podrobných výkresov.
Key words:Bardejovské kúpele, Bardejov, kúpele, verejný priestor, centrum

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited