Oct 14, 2019   10:34 a.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:´Lost paradise´ Revitalisation of the Duben forrest park.
Written by (author): Ing. Andrej Morávek
Department: Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Opponent:Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:'Stratený raj' - Revitalizácia územia parkového lesa Dubeň, Žilina
Summary:MORÁVEK Andrej: Stratený raj Revitalizácia územia parkového lesa Dubeň, Žilina. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Krajina a krajinné plánovanie Ing. Arch. Eva Putrová, CSc Bratislava FA STUBA 2016 Cieľom záverečnej diplomovej práce je navrhnúť revitalizáciu parkového lesa na kopci Dubeň, vyriešiť otázky problémov, zaoberať sa funkciou a hlavným programom lesa. Treba brať ohľad na existujúci ochranný les a taktiež aktuálny stav lesa a hľadať, či zohľadňovať možnosti správneho zásahu do lesného porastu. Výsledkom by malo byť vytvorenie funkčného parkového lesa, ktorý bude zabezpečovať kvalitu prostredia a jeho schopnosti komunikovať s jeho okolím.
Key words:Parkový les, Vytvorenie, Revitalizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited