Oct 16, 2019   5:19 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Bratislava - Kollárovo Square - public space
Written by (author): Bc. Barbora Chmurová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Opponent:Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor
Summary:Územie Kollárového námestia je definované pre funkciu parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy. Susediaca zástavba ohraničujúca námestie je definovaná pre funkciu zmiešané územia - bývanie a občianska vybavenosť, občianska vybavenosť (poloha areál STU, Park One, Priestor múzea dizajnu) celomestského významu a nadmestského významu. Priestor námestia je odčlenený od zástavby komunikačným systémom. Námestie je odblokované od susediacej zástavby uličným systémom, nie je prepojené na občiansku vybavenosť v zástavbe územia s výnimkou objektu One Park. Urbanistickým návrhom riešim verejný priestor Kollárovho námestia nachádzajúceho sa v celomestskom centre mesta Bratislava. Cieľom predkladaného návrhu je skultivovať verejný priestor námestia, skultúrniť ho,v súčasnosti chaotická a neprehľadná zeleň nevytvára bezpečný priestor hlavne v noci, a vytvoriť miesta na oddych a priestor pre šport.
Key words:námestie, verejný priestor, oddych, pohyb, zhromažďovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited