May 26, 2019   0:09 a.m. Dušan
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Bardejov Spa - public area of the center
Written by (author): Bc. Teo Hojda
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Opponent:Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bardejovské kúpele - verejný priestor centra
Summary:Mestská časť Bardejovské kúpele podobne ako iné miesta, má ako svoje problémy, tak aj potenciály. Z problémov, ktoré som v návrhu riešil by som spomenul dopravu, zanedbaný priestor, prehľadnosť, služby a identitu. Dopravu som rozdelil pre dopravnú obsluhu (okružný systém) a pre verejnosť (zákaz vjazdu). Pred kúpeľmi navrhujem kruhový objazd a parkovací dom bez spoplatnenia. Centrálna časť by bola pešou zónou. Hlavnú pešiu trasu som zachoval, chodníky navrhujem v geometrických tvaroch pre komfortný prechod. Miesto delím na 3 časti. Začiatok aktívna - „hlučná zóna“ pre zábavu a šport, stredná prechodná - „tichšia zóna“ s reštauráciami a vodnými prvkami a posledná je „zóna lesopark“ s množstvom zelene a zákutí. Niektoré budovy prišli ku zmene funkcie. Najvýznamnejšie urbanistické zásahy boli odkrytie potoka a vytvorenie jazierka, ako aj doplnenie zástavby. Najvýraznejšie sú dva nové hotely v bližšom centre. Koncept reaguje na požiadavky rovnako mladej ako aj staršej generácie a je navrhnutý univerzálne. Územie centra, ktoré podrobne riešim, pokladám za najdôležitejší a najkrajší priestor kúpeľov. Dôsledkom terénnych úprav a zelene som sa snažil nechať charakteristické stavby Bardejovských kúpelov - kolonádu, hudobný pavilón a kúpeľný dom Astória v priestore vyniknúť. Kolonádu som v povýšil ustupujúcim schodiskom, obnovil ju a sprístupnil bezbariérovo. Pavilónu som v zložitom teréne vytvoril primeraný priestor pre účinkovanie a sedenie, vedľa neho pod terénom vznikla reštaurácia s najcharakteristickejším pohľadom na kúpele. Priestor medzi objektami som dotvoril vhodnou zeleňou, dlažbou a ucelil vodným prvkom, fontánou na mieste bývalého miesta prameňa. Nesnažil som sa definovať funkciu každému priestoru, je pripravený na dotvorenie podľa aktuálnych požiadaviek obyvateľov a hostí.
Key words:terén, schody, voda, zeleň, prepojenia, história

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited