Oct 20, 2019   10:41 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Landscape area Vyšné Hágy
Written by (author): Ing. arch. Katalin Maga
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Opponent:Ing. arch. Mária Caffrey
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Krajinný priestor Vyšné Hágy
Summary:Riešený krajinný priestor Vyšné Hágy je súčasťou rekreačno-krajinného celku Vysoké Tatry, v ktorom vybraná osada plní ako hlavnú funkciu kúpeľnú liečbu a bývanie. Hlavným cieľom diplomovej práce bolo vytvorenie návrhu riešenia krajinného priestoru s cieľom podporiť cestovný ruch v oblasti kúpeľníctva, zosúladiť aktivity týkajúce sa kúpeľnej liečby s požiadavkami na vybudovanie kvalitných verejných priestorov, ako aj nástupných bodov na významné turistické trasy. Taktiež využiť potenciál viazaný na prírodné prostredie pre dobudovanie aktivít liečebných zariadení a pre rozvoj pešej turistiky, klimatickej liečby, cykloturistiky, poznávacích a iných športových aktivít.
Key words:rekreačný les, Vysoké Tatry, klimatická liečba, vysokohorské prostredie, kúpeľný park

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited