May 24, 2019   9:06 a.m. Ela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:City park, Zilina
Written by (author): Bc. Alica Beňová
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mestský park, Žilina
Summary:Hlavným zámerom pri tvorbe môjho návrhu Žilinského mestského parku na Bôriku, bolo premeniť jeho súčasnú povahu -- z parku devastovaného, schátralého, nevyužívaného, na park "plný života", ktorý dokáže svojimi aktivitami priťiahnuť pohybuchtivú verejnosť, ale i svojou vizuálnou úpravou a dostatkom kvalitnej zelene uspokojiť ich túžby po estetike a zdravom životnom prostredí. Celkový návrh je teda zameraný na rozmanitosť aktivít pre všetky kategórie obyvateľov mesta, deliacich sa či už podľa veku, pohlavia alebo zdravotného stavu. Pri práci mi bol nápomocný vedomostný kapitál, ktorý som starostlivo nadobudla počas štúdia na bakalárskom stupni, ako i materiály a verejne dostupné informácie o riešenom území, jeho histórií i potenciálnej budúcnosti. Moja práca by mohla pôsobiť motivačne pre mestské zastupiteľstvo a obyvateľov Žiliny.
Key words:rozmanitosť funkcií, navštevovanosť, mestský park

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited