Oct 16, 2019   4:57 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:City park, Žilina
Written by (author): Ing. Lucia Lackovičová
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mestský park, Žilina
Summary:Cieľom mojej práce je pretvorenie dnes slabo udržiavaného priestoru mestského parku v Žiline na moderný a programovo zaujímavý mestský park určený všetkým generáciám. V mojej práci budem postupovať podľa zaužívaného postupu. Ako prvé príde na rad analyzovanie súčasného stavu priestoru , jeho širšieho okolia, vegetačnej skladby a územno-technických podmienok. Z analyzovanie následne vyplynú hlavné problémy daného územia, ktoré sa budem snažiť počas navrhovania , čo v najväčšej miere odstrániť. Po navrhnutí nového komplexného riešenia tejto lokality spracujem aj presné technické podklady. Rekonštrukcia parku by v konečnom dôsledku mala vyhovovať stálym návštevníkom priestoru ale aj prilákať do parku čo najviac nových obyvateľov mesta ale aj turistov.
Key words:mestský park, športové aktivity, relax

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited