Oct 20, 2019   6:33 p.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:City park, Žilina
Written by (author): Ing. Klára Zuskinová
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mestský park, Žilina
Summary:Cieľom mojej práce je riešenie dnes nevyhovujúcej parkovej plochy na Bôriku na funkčne využiteľný a programovo zaujímavý mestský park použiteľný na rôznorodé aktivity a vhodný pre všetky vekové kategórie. V mojej práci budem identifikovať problémy a analyzovať súčasný stav riešeného územia a to z hľadiska širších, prevádzkových, funkčných a kompozičných vzťahov. Najdôležitejšou časťou mojej práce je návrh nového riešenia Bôrického parku, ktorý je graficky i textovo vyjadrený. Súčasťou mojej práce sú všetky textové aj grafické výstupy zodpovedajúce špecifikácii zadania. Z hľadiska obsahu boli pri spracovaní využité všetky dostupné údaje a informácie o území a tendenciách jeho ďalšieho vývoja ako aj dostupné poznatky i praktické skúsenosti z môjho doterajšieho štúdia. Vzhľadom na to, že samotné vedenie mesta má záujem o rekonštrukciu parku, môže byť aj táto práca jednou z inšpirácií pre ďalší postup.
Key words:mestský park , aktívny a pasívny oddych, farebnosť

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited