Oct 23, 2019   12:20 p.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Park - Jiráskova st. Petržalka, Bratislava
Written by (author): Ing. Erika Sekanová
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Park - Jiráskova ul. Petržalka, Bratislava
Summary:Predkladaná bakalárska práca je zameraná na riešenie problematiky parku na Jiráskovej ulici v Bratislave. V súčasnej mestskej urbanizovanej krajine je len ťažké nájsť kľudné miesto pre oddych. Park má nielen rekreačnú funkciu, ale má plniť aj úlohu zobytňujúcu -- má sa stať zelenou obývačkou v panelovej sídliskovej zástavbe. Po dôkladných analýzach a prieskumoch, ktoré naznačili, že prostredie je zanedbané, som vyhotovila projekt riešenia daného územia. V projekte som zahrnula rekonštrukciu skate parku, navrhla nové spevnené komunikácie, vytvorila som reprezentatívny priestor pred objektom banky a navrhla som úpravu vodného toku. Takmer celý park je postavený na modernom mestskom dizajne, okrem úseku pri vodnom toku Chorvátske rameno, kde som rešpektovala pôvodnú vegetáciu. Potrebné je tiež odstrániť náletovú vegetáciu a vyčistiť vodný tok, vytvoriť vegetačnú izolačnú bariéru, ktorá chráni pred hluchom a prachom z dopravy.
Key words:park, biokoridor, skate park

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 5 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited