May 26, 2019   5:24 a.m. Dušan
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:City park, Žilina
Written by (author): Ing. Katarína Sučíková
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mestský park, Žilina
Summary:Ešte pred tým ako som začala navrhovať, rozdelila som si územie parku na dve časti, aktívnu časť a pasívnu časť. Pasívna časť v sebe zahŕňa pobytovú lúku s drevenými terasami, ktoré môžu návštevníkom slúžiť pri opaľovaní, pikniku, exteriérových hrách a podobne a taktiež letnú čitáreň pdo holým nebom. Aktívna čať oproti tomu obsahuje konkrétne miesta pre všetky vekové kategórie a rôzne typy návštevníkov. Spevnenú plochu určenú pre mladých ľudí a študentov so stupňami na sedenie a dreveným pódiom a detské ihrisko, ktoré ďalej nadväzuje na spomínanú letnú čitáreň. Snažila som sa navrhovať tento park ako generačný park, ktorý by sa mohol pre obyvateľov mesta stať miestom, kde sa možu stretávať a tráviť svoj voľný čas v príjemnom dotyku s prírodou.
Key words:generačný park, rekreácia, revitalizácia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 5 years from concluding this contract with no restrictions, incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited