Oct 16, 2019   4:46 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Danube's riverfront, Bratislava
Written by (author): Ing. Jana Adamková
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Opponent:Ing. arch. Vladimír Hrdý
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nábrežie Dunaja, Bratislava
Summary:Diplomová práca rieši inundačné územie na pravom nábreží Dunaja, medzi Straým mostom a ramenom Zuzana. Cieľom práce bolo navrhnúť koncepciu územia, ktoré bude plniť nielen funkciu rekreačnú v prírodnom prostredí, ale aj zvyšovať enviromentálne vedomie mladých Bratislavčanov i dospelých formou náučných chodníkov, vzdelávacích programov, budovať spolupatričnosť a sociálne vzťahy u obyvateľstva pomocou programov a akcii pre rodiny, starších ľudí, mládež a iné skupiny, zlepšovať zdravotný stav obyvateľov cez programy vychádzkových, bežeckých, cyklistických a kondičných trás.
Key words:Petržalka, inundačné územie, nábrežie Dunaja, Bratislava, Metamorphosis park


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited