May 25, 2019   9:52 p.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Revitalization of residential complex , Petržalka - Šustekova street, Bratislava
Written by (author): Ing. Mária Turzová
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Revitalizácia vnútrobloku, Petržalka - Šustekova ul., Bratislava
Summary:Cieľom práce je zrevitalizovať vnútroblok panelového sídliska, vytvoriť atraktívny rekreačný priestor pre obyvateľov blokov a vyriešenie pokojného priestoru pre relax uprostred rušnej Petržalky. Zároveň je však dôležité ponechanie verejného charakteru priestoru a vytvorenie čo najlepších podmienok pre oživenie prevádzok služieb na terasách blokov na úrovni 1. NP. Dôležité je navrhnúť jednotný koncept riešenia oboch nadväzujúcich vnútroblokov, aby neboli od seba izolované ako doposiaľ. Riešenie je poňaté dynamicky ako kontrast voči pravouhlej Petržalke. Základným kompozičným princípom návrhu je opakovanie prvku elipsy, tvoriacej miesto pre zhromažďovanie sa, vyjadrujúcej kľud a uzavretosť. Pomedzi jednotlivé elipsy sa vinie bezbariérová komunikácia organického tvaru, ktorá otvára priestor, vovádza do vnútrobloku a zároveň plynie von. Filozofiou riešenia je motto "OBÝVAČKA -- LIVING ROOM", snažila som sa ním vyjadriť dôležitú úlohu stretávania sa rodín a trávenie času s najbližšími, čo je kľúčové pre vytvorenie prostredia s príjemnou atmosférou, miesta, kde to žije. Najdôležitejšími uzlami priestoru sú dve elipsy, jedna je centrálnou zónou kľudovej relaxačnej časti s posedením, druhá je časťou rušných herných aktivít pre deti s detským ihriskom. Taktiež som sa snažila využiť potenciál terás, pritiahnuť na ne pozornosť, motivovať obyvateľov využívať ich. Navrhla som ich prekryť pergolami s popínavými rastlinami, čím tvoria vizuálne medziúrovňové prepojenie a zároveň som vyriešila ich vzájomné premostenie návrhom oceľových konštrukcii lávok. V textovej časti som sa vyjadrila k jedotlivým fázam spracovania a bližšiemu popisu grafickej časti, v ktorej je spracovaná analytická, návrhová časť a realizačné výkresy. Bakalársku prácu som spracovávala na základe mojich nadobudnutých vedomostí a schopností získaných počas štúdia na Fakulte architektúry a s konečným výsledkom práce som spokojná. Mojim návrhom vznikla komplexná revitalizácia zdevastovaného vnútrobloku, ktorá spĺňa najdôležitejšie požiadavky vychádzajúce z daného územia a zároveň tvorí jedinečný návrh riešenia, ktoré pozitívne vplýva na zvýšenie hodnoty celého okolia.
Key words:relaxačný priestor, prepojenie, obývačka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited