Oct 23, 2019   1:36 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Revitalisation of housing estate in Petržalka-Bradáčova street
Written by (author): Ing. Anna Šmeringaiová
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Revitalizácia vnútrobloku, Petržalka - Bradáčová ul., Bratislava
Summary:Cieľom bakalárskej práce Revitalizácia vnútrobloku, Petržalka -- Bradáčová ul., Bratislava je vytvorenie priestoru pre obyvateľov vnútrobloku, kde by mohli tráviť svoj voľný čas. Cieľom návrhu je vytvoriť areál, ktorý bude slúžiť na relax, ale obyvatelia budú môcť oddychovať aj aktívne -- športom. Návrh zahŕňa exteriérové cvičebné prvky a zameriava sa na všetky vekové skupiny. Zahŕňa aj pinpongový stôl a herné prvky, rozdelené podľa vekových kategórií, ktoré sú určené pre deti aj tínedžerov. Doplnením zelene sa zlepšia hygienické podmienky vo vnútrobloku a vytvorí sa miesto na stretávanie, či posedenia pre obyvateľov okolitých panelových domov. Cieľom revitalizácie je vytvorenie estetického priestoru, ktorý bude dobre vplývať na ľudskú psychiku.
Key words:vnútroblok, oddychová zóna, Petržalka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited