Oct 20, 2019   7:54 p.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Revitalization of inner blocks and public space in the zone Krasňany , Bratislava , City part Rača
Written by (author): Ing. Alexandra Macholová
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Opponent:prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Revitalizácia vnútrobloku a verejného priestoru v zóne Krasňany. MČ Rača, Bratislava
Summary:Cieľom tejto záverečnej práce je návrh revitalizácie vnútroblokov a verejného priestoru v zóne Krasňany, v mestskej časti Rača v Bratislave, a tým pádom aj prenesenie potreby a dôležitosti revitalizovania verejných priestorov s využitím prírodných rastlinných prvkov. V textovej časti práce sa venujeme analýze súčasného stavu riešenej problematiky doma ale i v zahraničí. Porovnávame metódy prístupu k tejto problematike v zahraničných krajinách a na Slovensku. Ďalej charakterizujeme náš cieľ práce, ktorý tkvie v problematike riešeného priestoru. Najprv opisujeme súčasný stav riešených priestorov v Krasňanoch z rôznych hľadísk. Súčasťou týchto analýz sú aj grafické výkresové prílohy. V analýzach zisťujeme problémy priestoru aj vegetácie v ňom a na základe toho navrhujeme dve varianty riešenia priestorov. Z nich sme vybrali jeden, ktorý sme detailne rozpracovali a vyhotovili sme k nemu aj projektovú dokumentáciu -- projekty stavby, ktoré spĺňajú stanovený cieľ z hľadiska skvalitnenia priestoru v Krasňanoch po všetkých stránkach.
Key words:revitalizácia, verejný priestor, príroda, funkčnosť, jednoduchosť, kultúra, spoločenské aktivity, rovnováha

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited