Oct 19, 2019   4:45 p.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Centre Revitalization Plan of village Sazdice
Written by (author): Ing. Zuzana Rusková
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Opponent:Ing. Katarína Gécová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh revitalizácie vnútorných priestorov obce Sazdice
Summary:Cieľom bakalárskej prace je navrhnúť revitalizáciu vnútorných priestorov obce Sazdice. Riešené územie sa nachádza v ochrannom pásme Národnej kultúrnej pamiatky. Nachádza sa tu rímsko-katolícky kostol zasvätený sv. Mikulášovi v ktorom boli objavene vzácne stredoveké nástenné maľby talianskej školy. V úvode som sa zamerala na zmapovanie reálneho stavu problematiky na Slovensku a to pomocou štúdia realizovaných projektov revitalizácie vnútorných priestorov obcí na Slovensku aj v zahraničí. Ďalej som dôkladne analyzovala riešené územie z hľadiska širších vzťahov v rámci obce i regiónu, stavu biotechnických a architektonických prvkov, morfológie terénu. Keďže riešené územie sa nachádza pod pohorím malá Morda, definovala som potenciály riešeného územia a svoje vlastné poznatky a informácie som konzultovala so starostom obce Zoltánom Srnom. Koncept návrhu resp. víziu som mala možnosť prezentovať v rámci akcie Dni kultúrnych pamiatok, ktorých sa okrem občanov obce zúčastnili i špecialisti a to konkrétne: PhDR. Henrieta Žažová- Archív Pamiatkového úradu SR, Mgr. Tatiana Danieličová -- Krajský Pamiatkový úrad Nitra aa Ing.arch. Martin Bóna. V návrhu som sa snažila dotvoriť vstupné priestory kostola a dotvoriť jeho okolie. Navrhnuté priestory a funkcie ponúkajú občanom obce, návštevníkom i cykloturistom prijemne miesto zastavenia i odpočinku v jedinečnom, príjemnom a historicky významnom mieste. Verím, že moja práca podporí aktivity starostu obce a pomôže v procese získavania finančných prostriedkov pre estetickú úpravu tohto priestoru. Navrhnutou architektonicko-krajinárskou úpravou sa tejto významnej pamiatke a obci v malebnom zvlnenom kraji medzi Ostrihomom a Štiavnickými vrchmi dostane náležitej starostlivosti i pozornosti.
Key words:revitalizácia, vidiecke sídlo, námestie, zeleň

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited