20. 6. 2019  8:10 Valéria
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identifikační číslo: 452
Univerzitní e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh revitalizácie vnútorných priestorov obce Sazdice
Autor: Ing. Zuzana Rusková
Pracoviště: Ústav krajinnej a záhradnej architektúry (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Oponent:Ing. Katarína Gécová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh revitalizácie vnútorných priestorov obce Sazdice
Abstrakt:Cieľom bakalárskej prace je navrhnúť revitalizáciu vnútorných priestorov obce Sazdice. Riešené územie sa nachádza v ochrannom pásme Národnej kultúrnej pamiatky. Nachádza sa tu rímsko-katolícky kostol zasvätený sv. Mikulášovi v ktorom boli objavene vzácne stredoveké nástenné maľby talianskej školy. V úvode som sa zamerala na zmapovanie reálneho stavu problematiky na Slovensku a to pomocou štúdia realizovaných projektov revitalizácie vnútorných priestorov obcí na Slovensku aj v zahraničí. Ďalej som dôkladne analyzovala riešené územie z hľadiska širších vzťahov v rámci obce i regiónu, stavu biotechnických a architektonických prvkov, morfológie terénu. Keďže riešené územie sa nachádza pod pohorím malá Morda, definovala som potenciály riešeného územia a svoje vlastné poznatky a informácie som konzultovala so starostom obce Zoltánom Srnom. Koncept návrhu resp. víziu som mala možnosť prezentovať v rámci akcie Dni kultúrnych pamiatok, ktorých sa okrem občanov obce zúčastnili i špecialisti a to konkrétne: PhDR. Henrieta Žažová- Archív Pamiatkového úradu SR, Mgr. Tatiana Danieličová -- Krajský Pamiatkový úrad Nitra aa Ing.arch. Martin Bóna. V návrhu som sa snažila dotvoriť vstupné priestory kostola a dotvoriť jeho okolie. Navrhnuté priestory a funkcie ponúkajú občanom obce, návštevníkom i cykloturistom prijemne miesto zastavenia i odpočinku v jedinečnom, príjemnom a historicky významnom mieste. Verím, že moja práca podporí aktivity starostu obce a pomôže v procese získavania finančných prostriedkov pre estetickú úpravu tohto priestoru. Navrhnutou architektonicko-krajinárskou úpravou sa tejto významnej pamiatke a obci v malebnom zvlnenom kraji medzi Ostrihomom a Štiavnickými vrchmi dostane náležitej starostlivosti i pozornosti.
Klíčová slova:revitalizácia, vidiecke sídlo, námestie, zeleň

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně