27. 6. 2019  7:06 Ladislav
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identifikačné číslo: 452
Univerzitný e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh revitalizácie vnútorných priestorov obce Sazdice
Autor: Ing. Zuzana Rusková
Pracovisko: Ústav krajinnej a záhradnej architektúry (FA)
Vedúci práce: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Oponent:Ing. Katarína Gécová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh revitalizácie vnútorných priestorov obce Sazdice
Abstrakt:Cieľom bakalárskej prace je navrhnúť revitalizáciu vnútorných priestorov obce Sazdice. Riešené územie sa nachádza v ochrannom pásme Národnej kultúrnej pamiatky. Nachádza sa tu rímsko-katolícky kostol zasvätený sv. Mikulášovi v ktorom boli objavene vzácne stredoveké nástenné maľby talianskej školy. V úvode som sa zamerala na zmapovanie reálneho stavu problematiky na Slovensku a to pomocou štúdia realizovaných projektov revitalizácie vnútorných priestorov obcí na Slovensku aj v zahraničí. Ďalej som dôkladne analyzovala riešené územie z hľadiska širších vzťahov v rámci obce i regiónu, stavu biotechnických a architektonických prvkov, morfológie terénu. Keďže riešené územie sa nachádza pod pohorím malá Morda, definovala som potenciály riešeného územia a svoje vlastné poznatky a informácie som konzultovala so starostom obce Zoltánom Srnom. Koncept návrhu resp. víziu som mala možnosť prezentovať v rámci akcie Dni kultúrnych pamiatok, ktorých sa okrem občanov obce zúčastnili i špecialisti a to konkrétne: PhDR. Henrieta Žažová- Archív Pamiatkového úradu SR, Mgr. Tatiana Danieličová -- Krajský Pamiatkový úrad Nitra aa Ing.arch. Martin Bóna. V návrhu som sa snažila dotvoriť vstupné priestory kostola a dotvoriť jeho okolie. Navrhnuté priestory a funkcie ponúkajú občanom obce, návštevníkom i cykloturistom prijemne miesto zastavenia i odpočinku v jedinečnom, príjemnom a historicky významnom mieste. Verím, že moja práca podporí aktivity starostu obce a pomôže v procese získavania finančných prostriedkov pre estetickú úpravu tohto priestoru. Navrhnutou architektonicko-krajinárskou úpravou sa tejto významnej pamiatke a obci v malebnom zvlnenom kraji medzi Ostrihomom a Štiavnickými vrchmi dostane náležitej starostlivosti i pozornosti.
Kľúčové slová:revitalizácia, vidiecke sídlo, námestie, zeleň

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene