11. 11. 2019  20:44 Martin
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identifikační číslo: 452
Univerzitní e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Krajinný areál rekreácie - juhozápadný krajinný pás Petržalka, Bratislava
Autor: Ing. Petra Kačmárová
Pracoviště: Ústav krajinnej a záhradnej architektúry (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Vladimír Hrdý
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Krajinný areál rekreácie - juhozápadný krajinný pás Petržalka, Bratislava
Abstrakt:SÚHRN: Cieľom mojej diplomovej práce bolo vytvoriť návrh na pretvorenie segmentu krajiny, ktorý je v súčasnosti výlučne poľnohospodársky využívaným územím. Hlavná idea vyplýva z návrhu protipovodňovej ochrany mesta Bratislava pomocou zavodnenia pôvodných dunajských ramien, čím sa aspoň čiastočne prinavráti charakter lužného lesa do tejto poľnohospodárskej lokality. Nosnou myšlienkou návrhu je vytvorenie krajinného areálu športovo - rekreačného vvužitia. Areál, situovaný v prímestskej zóne medzi mestskými časťami Rusovce a Jarovce, zo západnej strany ohraničený diaľnicou D2, by mal návštevníkom poskytnúť relaxačné zelené plochy s rôznymi, nielen rekreačnými a športovými funkciami, ale zároveň by mal vytvárať priestor pre zvyšovanie enviromentálneho vedomia obyvateľov priľahlých mestských častí so svojou náučno-poznávacou funkciou areálu s botanickým chodníkom. Svojou rôznorodosťou priestorov a prvkov v ňom použitých by sa mal tento krajinný areál stať atraktívnym pre obyvateľov všetkých vekových kategórií. Prírodný charakter je umocňovaný organickým tvarom chodníkov, ktorý je inšpirovaný nespútanou líniou vodného toku v prírodnej krajine bez zásahu človeka, čím je vyjadrený kontrast s mestom a organizovaným pohybom v ňom. Vo veľkom počte zastúpené a vizuálne príťažlivo riešené vodné plochy majú u návštevníka vyvolať pocit spriaznenosti s vodným živlom, ale aj s prírodou ako takou. V parku je navrhnutých množstvo miest na oddych a pookriatie. Zmysel pre detail a prepracovanosť parku návštevník ocení najmä na pôsobivých vyhliadkach a scenériách lahodiacich oku. Cieľom návrhu tohto krajinného areálu rekreácie bolo vytvoriť súlad medzi prírodným charakterom parku a jeho rôznorodým funkčným využitím pre atraktívne trávenie času návštevníkov. Táto štúdia riešenia zmien súčasnej krajinnej štruktúry by potenciálne mohla slúžiť ako modelový podklad pre návrhy a rozvoj tohto územia v prípade realizácie II. variantu protipovodňovej ochrany Bratislavy.
Klíčová slova:obnova lužného lesa, krajinný park, prímestská rekreácia, protipovodňová ochrana

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 10 let po uzavření této smlouvy bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) do 21. 5. 2020 10:17
Posudky závěrečné práce neomezeně