18. 1. 2020  0:58 Bohdana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identifikačné číslo: 452
Univerzitný e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Krajinný areál rekreácie - juhozápadný krajinný pás Petržalka, Bratislava
Autor: Ing. Petra Kačmárová
Pracovisko: Ústav krajinnej a záhradnej architektúry (FA)
Vedúci práce: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Vladimír Hrdý
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Krajinný areál rekreácie - juhozápadný krajinný pás Petržalka, Bratislava
Abstrakt:SÚHRN: Cieľom mojej diplomovej práce bolo vytvoriť návrh na pretvorenie segmentu krajiny, ktorý je v súčasnosti výlučne poľnohospodársky využívaným územím. Hlavná idea vyplýva z návrhu protipovodňovej ochrany mesta Bratislava pomocou zavodnenia pôvodných dunajských ramien, čím sa aspoň čiastočne prinavráti charakter lužného lesa do tejto poľnohospodárskej lokality. Nosnou myšlienkou návrhu je vytvorenie krajinného areálu športovo - rekreačného vvužitia. Areál, situovaný v prímestskej zóne medzi mestskými časťami Rusovce a Jarovce, zo západnej strany ohraničený diaľnicou D2, by mal návštevníkom poskytnúť relaxačné zelené plochy s rôznymi, nielen rekreačnými a športovými funkciami, ale zároveň by mal vytvárať priestor pre zvyšovanie enviromentálneho vedomia obyvateľov priľahlých mestských častí so svojou náučno-poznávacou funkciou areálu s botanickým chodníkom. Svojou rôznorodosťou priestorov a prvkov v ňom použitých by sa mal tento krajinný areál stať atraktívnym pre obyvateľov všetkých vekových kategórií. Prírodný charakter je umocňovaný organickým tvarom chodníkov, ktorý je inšpirovaný nespútanou líniou vodného toku v prírodnej krajine bez zásahu človeka, čím je vyjadrený kontrast s mestom a organizovaným pohybom v ňom. Vo veľkom počte zastúpené a vizuálne príťažlivo riešené vodné plochy majú u návštevníka vyvolať pocit spriaznenosti s vodným živlom, ale aj s prírodou ako takou. V parku je navrhnutých množstvo miest na oddych a pookriatie. Zmysel pre detail a prepracovanosť parku návštevník ocení najmä na pôsobivých vyhliadkach a scenériách lahodiacich oku. Cieľom návrhu tohto krajinného areálu rekreácie bolo vytvoriť súlad medzi prírodným charakterom parku a jeho rôznorodým funkčným využitím pre atraktívne trávenie času návštevníkov. Táto štúdia riešenia zmien súčasnej krajinnej štruktúry by potenciálne mohla slúžiť ako modelový podklad pre návrhy a rozvoj tohto územia v prípade realizácie II. variantu protipovodňovej ochrany Bratislavy.
Kľúčové slová:obnova lužného lesa, krajinný park, prímestská rekreácia, protipovodňová ochrana

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 10 rokov po uzavretí tejto zmluvy bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) do 21. 05. 2020 10:17
Posudky záverečnej práce neobmedzene