May 24, 2019   9:38 p.m. Ela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Revitalization of the innerblock in Šusteková,Petržalka ,Bratislava
Written by (author): Ing. Marián Kopin
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Opponent:Ing. Miriam Heinrichová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Revitalizácia vnútrobloku, Šustekova ul., Petržalka, Bratislava
Summary:SÚHRN V ŠTÁTNOM JAZYKU V tejto záverečnej bakalárskej práci sa zaoberáme návrhom a problematikou revitalizácie vnútrobloku na Šustekovej ulici v mestskej časti Petržalka, ale aj trendami a riešením prob-lémov obdobného typu vo svete. Veľmi dôležitou časťou bolo skúmanie, pozorovanie a inšpirácia čerpaná z funkčných a revitalizovaných príkladov zo sveta ale aj z domova a vnímanie rozdielov kvality. Pri riešení vnútrobloku prichádzajú do úvahy pojmy ako sociali-zácia, spoločenský priestor, rekreačný priestor a najmä spoločné nažívanie rôzneho spektra ľudí. Cieľom práce je spríjemniť a vylepšiť život obyvateľom sídliska, vytvoriť prostredie, ktoré budú s obľubou navštevovať a využívať. V textovej časti zisťujeme súčasný stav riešeného územia, analyzujeme priestory z hľadiska kompozície, funkčnej prevádzky, dopravnej situácie vegetácie, existujúcich problémov v priestore a technického zázemia. Tieto analýzy poukázali na pozitíva a negatíva riešených priestorov a pomohli nám vytvoriť kvalitnejšie a funkčnejšie dva varianty návrhu. Výsledný návrh bol zhotovený spolu s celou projektovou dokumentáciou. Projekt bol vytvorený tak, aby spĺňal všetky požiadavky na vytvorenie kvalitných a funkčných priestorov vo vnútrobloku a v jeho okolí a slúžil na spríjemnenie života obyvate-ľov Šustekovej ulice 1.
Key words:revitalizácia, Vnútroblok, funkčnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited