Oct 18, 2019   8:25 a.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Revitalization plan of Šustekova street, Bratislava, urban area Petržalka- Slovak Republic
Written by (author): Ing. Andrej Morávek
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Opponent:prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Revitalizácia vnútrobloku, Šustekova ul., Petržalka, Bratislava
Summary:Cieľom záverečnej bakalárskej práce je navrhnúť revitalizáciu prostredia vnútrobloku , vyriešiť otázky problémov, zaoberať sa otázkou prepojenia vnútroblokov a vymyslieť vhodný program pre riešené územie. Treba brať ohľad na existujúcu zeleň, hľadať možnosti ako ju ponechať na pôvodnom mieste a vyvarovať sa výrubom zdravej zelene. Hlavným aspektom by mala byť údržba, preto bude dôležite pri návrhu zaoberať sa otázkou nenáročnej údržby, ktorá bude zabezpečovať kvalitu prostredia. Výsledkom by malo byť vyriešené územie s programom a obnovením funkcie vnútrobloku.
Key words:Vnútroblok, Výsledkom, Cieľom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited